Vil legge ned to kantiner

1
LINE HUSET: Kantinen i Hagbard Line-huset er en av spisestedene som kan forsvinne om den nye planen vedtas. (Foto: Philip Bergset)

I kommende campus-utviklingsplan for UiS, foreslås det å redusere fra fem til tre kantiner. Det er SiS-kantinene i AR og KA, samt Line Huset som er mest utsatt. 

På et møte før jul ble Line Huset orientert om innholdet i den kommende utviklingsplanen. Planen utvikles av UiS og Statsbygg og legger føringer for utvikling og bruk av bygningene på universitetsområdene. 

På møtet orienterte universitetsdirektør Ole Ringdal og leder for avdeling for bygg- og arealforvaltning, Arnljot Corneliussen blant annet om innholdet som kan få konsekvenser for Line Huset i den kommende utviklingsplanen.

Daglig leder i Line Huset, Line Fatland Frøystad, ønsker ikke å kommentere saken før de har møtt UiS-ledelsen igjen. 

Den siste uken har ordet spredt seg om mulige forandringer i kafedriften på campus. En underskriftskampanje for å bevare Line Huset har i skrivende stund over 400 underskrifter.

Ettårs-kontrakt

I rapporten, som foreløpig ikke er offentliggjort, skal det være forslag om å redusere antall spisesteder. Det skal være kantinene i Kjell Arholms Hus, Arne Rettedals Hus og Line Huset som er mest utsatt, fordi de ligger så nær hverandre. Universitetsdirektør Ringen vil ikke spekulere i om Line Huset er mer utsatt for nedleggelse enn de to andre kantinene, men legger til at SiS jobber for studentene.

– De har studenter i styret og jobber direkte for studentene, sier han.

Line Huset signerer kontrakt med Universitetet for ett år av gangen. Ringdal opplyser om at forslaget om å redusere antall spisesteder kommer etter flere innspill, blant annet fra Studentsamskipnaden i Stavanger, som driver de resterende kantinene på campus. 

– Rapporten skal være klar i løpet av måneden, sier Ringdal.

Etter at den er publisert, skal den ut på en høringsrunde blant institusjonene på campus. 

– Mellom UiS og Statsbygg

Styreleder i SiS, Sander Brimsøe Thomassen forteller at SiS ikke har kommet med noen klare anbefalinger til antall spisesteder på campus. Han sier at en modell lik UIA med færre spisesteder på campus, kan være en god løsning. 

– Denne saken er likevel mellom UiS og Statsbygg, poengterer Thomassen. 

Han benytter også anledningen til å avkrefte ryktene om at SiS skal overta Line Huset. 

– Jeg har ikke blitt informert om noen slike planer, sier styrelederen. 

Den endelige planen skal behandles og vedtas av universitetstyret i juni. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.