– Vi vil ikke utdanne folk til sykemelding

0

SHoT-undersøkelsen ble i dag sendt ut til nesten alle studentene i Stavanger. Leder i Velferdstinget Stavanger håper at dette kan bli verdens største studentundersøkelse.

I dag ble Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lansert av Folkehelseinstituttet. Den kartlegger bredt studentenes helse og trivsel, og fokuserer på psykososiale forhold. Den ble i dag sendt til 160.000 studenter landet over.

Undersøkelsen ble sendt til alle heltidsstudenter under 35 år. Dette gjør at dette er Norges største studentundersøkelse. Den avholdes hvert fjerde år.

– Hvis svarprosenten blir høy nok, kan det bli verdens største studentundersøkelse. Det er ganske viktig, forteller Anne Marie Lund, leder i Velferdstinget Stavanger.

Hun forteller også at hun sammen med styringsgruppen i SHoT har et mål om å nasjonalt nå 69 svarprosent.

I 2014 deltok universiteter og høyskoler tilknyttet ti samskipnader i undersøkelsen. Studentene i Stavanger deltok ikke da, men Velferdstinget holdt en egen undersøkelse den gang, som ga funn som var relativt like som nasjonalt.

 

Må finne årsakene

Å jobbe med denne undersøkelsen blir en av Lunds viktigste oppgaver i år.

– Tallene vi får i undersøkelsen danner grunnlaget for mye av det vi kan jobbe med fremover. Dersom vi ønsker å få mer midler til en helseordning eller trivselsprogram, er det godt å ha tall som støtter opp behovet studentene har.

Et eksempel er tallene fra undersøkelsen i 2014, som viser at én av fem studenter sliter med psykisk helse.

– Dette er reelle tall vi kan slenge på bordet. Men disse tallene begynner å bli gamle, så vi må se om dette har forbedret eller forverret seg, sier Lund.

– Jeg har en mistanke om at det i hvert fall ikke har blitt bedre, men det viser også nødvendigheten for å få en strategi for å bli bedre.

Hun sammenligner resultatene fra 2014 med undersøkelser Folkehelseinstituttet har tatt på andre deler av befolkningen.

– Da ser vi at det er dobbelt så mange studenter med psykiske helseplager enn folk i den samme aldersgruppen som ikke studerer. Da lurer vi på om dette kommer fra økonomisk sårbarhet, stress, eksamen, studiested eller noe annet. Derfor er det viktig at folk svarer, slik at vi får utredet problemene som kommer frem.

VT har skrevet i en resolusjon at de i ettertid av undersøkelsen ønsker å utrede årsakene til studentenes helsesituasjon.

” For å oppnå en bedring av studenthelsen mener Velferdstinget i Stavanger at det må leveres en utredning om studenters helsesituasjon. Utredningen må følges av en stortingsmelding som kartlegger nødvendige tiltak på statlig og kommunalt nivå. Meldingen må også ta for seg ansvarsfordelingen på forskjellige forvaltningsnivå, med særlig fokus på hvilken rolle studentsamskipnadene kan ha i arbeidet med forebygging, behandling og generell kompetanse.”

 

Presse politikerne

Lund forteller at SiS kanskje skal legge om helserefusjonsordningen sin. Det er fordi tallene viser at kun én av tre studenter går til tannlegen.

– På den måten kan de målrette midlene sine og legge til rette for at studentene kan gå til tannlegen og kunne betale for det. Så kan vi se etter neste undersøkelse om det er noe nytt vi bør fokusere på, forteller hun.

– Det er bekymringsverdige tall, som vi kommer til å presse politikerne og kreve at de må gjøre noe med. Studentene skal være fremtiden, men når vi kommer ut har vi dårligere utgangspunkt enn da vi kom inn, er ikke dette bra.

De har allerede begynt arbeidet med politikerne.

– Vi har vært i flere møter med politikere, fordi vi ikke vil utdanne folk til sykemelding. Måten vi jobber er å snakke med dem for å bevilge penger til forskningsprosjekter, eksempelvis til å finne årsaken bak tallene vi får i denne undersøkelsen.

 

– Studenter lite prioritert

Lund presiserer at det er spesielt to viktige grunner til at alle studentene bør svare på SHoT-undersøkelsen som nå har blitt sendt ut til studentene.

– Vi trenger representative tall. Det er veldig typisk at de som sliter med noe, velger å svare fordi de er berørt. Men de tallene vil ikke være representative med mindre alle de som har det bra også svarer. 85 prosent trives med å være studenter, og det er viktig at de også svarer. Det er også viktig slik at institusjonene kan legge til rette.

– Det er viktig at du svarer både om du har det bra eller dårlig. For uten tall vet vi ikke hva vi kan gjøre, legger Lund til.

Kari Jussie Lønning, leder styringsgruppen SHoT2018. Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO

– Vi ber studentene svare helt ærlig på spørsmålene vi stiller, slik at regjering, studenthelsetjenester og studentsamskipnader kan gi studentene et enda bedre helsetilbud i framtiden, sier leder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018), Kari Jussie Lønning, leder i styringsgruppen SHoT2018, i en pressemelding.

Hun mener at studentene er en lite prioritert gruppe.

– Det finnes strategier om seksuell helse, strategi om smitte, strategier om folkehelse, og så står studenter, som er en stor gruppe, nevnt med én setning. Derfor ønsker jeg en egen strategi om oss som gruppe. Men da trenger vi forskning. De som styrer landet er glad i forskning og tall, og da må vi gi dem det de trenger – for å kunne gi oss det vi trenger.

Dette er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018)

  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.
  • Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO, og Sammen. SHoT 2018 vil gi viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.
  • I undersøkelsen oppfordres landets studenter til å svare Helt Ærlig om åtte ulike tema knyttet til studenttilværelsen, helse- og trivsel. Det spørres om psykisk og fysisk helse, trening, rus og alkohol, for å nevne noe.
  • HELT ÆRLIG får drahjelp av kjente influencere som Helsesista, June Holm, som er grunnlegger av Vi Tror Deg-stiftelsen, komiker Maria Stavang under Instagramnavnet Piateed, studenten snillegucci aka Kristiane Aateigen og blogger Martine Halvorsen.
  • (Kilde: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.