Vi har alle en fysisk og psykisk helse!

0

Som student og medmenneske har vi alle et ansvar, et ansvar vi alle bør ta på alvor. Fysisk- og psykisk helse har lenge vært et omdiskutert tema i Universitet- og Høyskolesektoren, men hvilket ansvar har studenter egentlig?

Overgangen til å bli student kan virke utfordrende, og er en undervurdert overgang til voksenlivet. Det å tre ut av barndomshjemmets trygge rammer, lage middag for første gang, danne ny vennekrets, lese pensumlitteratur og delta i forelesninger, kan for mange oppleves som en spennende start på et nytt og herlig kapittel.

Likevel viser tall hentet fra Studentens Helse- og trivselsundersøkelsen (SHoT) fra 2014, at 16 prosent av alle norske studenter har følt på ensomhet i løpet av studietiden. Dette er høye og skremmende tall. For å redusere ensomhet blant våre studenter må vi alle tørre å være ærlige. Vi må tørre å snakke om hvordan vi egentlig har det.

SHoT-undersøkelsen er en anonym helse og trivselsundersøkelse for studenter rundt om i landet. Undersøkelsen har som mål å kartlegge hvordan studentene egentlig har det ved sin utdanningsinstitusjon. Undersøkelsen belyser hvordan studentene egentlig har det, og utdanningsinstitusjonen kan på bakgrunn av denne informasjonen arbeide for å bedre studentenes studiehverdag. Det er derfor viktig at vi som studenter tar ansvar og er ærlige om hvordan vi egentlig har det.

Det å snakke om hvordan man egentlig har det, kan for mange være utslagsgivende for egen helse. Av og til trenger man en samtalepartner. En lyttende samtalepartner.

StudentOrganisasjonen StOr (StOr) lanserte under Verdensdagen for Psykisk helse 2017, Studenttelefonen. Studenttelefonen er et pilotprosjekt som skal sette studentenes mentale helse på den politiske dagsorden, og øke studentenes velferdstilbud. Studenttelefonen skal fungere som et lavterskeltilbud og ble igangsatt som et selvmordsforebyggende tiltak av og for studenter rundt om i landet. Tjenesten baseres på tillit, anonymitet og frivillighet. StOr ønsker at flere studenter har lyst til å bidra som frivillig medarbeider i tjenesten.

Alle har en fysisk- og psykisk helse, det er viktig at vi alle anerkjenner det. Det som blir sagt kan arbeides med, men det som ikke sies vil heller ikke oppdages. Det er derfor viktig at studenter er ærlige om hvordan de egentlig har det. Vi bryr oss om deg og din helse. Bry deg du også. Ta grep om egen og andres fysiske- og psykiske helse.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.