Under 1 av 5 UiS-studenter har svart på SHoT-undersøkelsen

0

Få UiS-studenter har svart på SHoT-undersøkelsen til nå.

Én uke etter at Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble sendt ut til alle heltidsstudentene under 35 år, sto Universitetet i Stavanger (UiS) som det universitetet med lavest svarprosent. Kun syv prosent av studentene hadde svart. StOr, Velferdstinget og universitetet hadde derfor nylig et møte for å planlegge hvordan de skulle få flere studenter til å svare på undersøkelsen, hvor de diskuterte hvorfor de trodde så få hadde svart.

Må skrive inn fødselsnummer

De mistenkte at den lave svarprosenten kunne være på grunn av usikkerhet rundt anonymitet. Dette er fordi man i starten av undersøkelsen må skrive inn fødselsnummeret sitt.

Fødselsnummeret blir brukt som identifikasjon på at du er student, og vil ikke bli lagret sammen med dine svar. Alle data krypteres og blir behandlet sikkert etter de lover og regelverk som gjelder for personvern i Norge, skriver de på UiO sine sider om undersøkelsen.

Nå har StOr publisert flere videoer på sine egne og universitetets sosiale medier hvor de forklarer at undersøkelsen er helt anonym.

Les også: Vi har alle en fysisk og psykisk helse

Ber om hjelp

VELFERDSTINGET: Leder i VT, Anne Marie Lund.

Etter to uker hadde svarprosenten gått opp til tolv prosent. Denne svarprosenten ønsker leder av Velferdstinget Stavanger, Anne Marie Lund, å få opp.

Nå ber hun engasjertmiljøet i Stavanger om hjelp til å få opp svarprosenten. Hun bekrefter også at undersøkelsen er helt anonym.

– Vi prøver å få til et arrangement sammen med en SiS psykolog som er under planlegging for å få opp bevisstheten. I tillegg har vi spurt linjeforeninger og studentorganisasjoner om de kan dele det i sine interne grupper og facebooksider og håper at det hjelper. Vi har kontaktet noen sentrale politikere til å oppfordre studenter til å svare på undersøkelsen som promoteringsmateriell, og møtte sist nå helseminister Bent Høie, forteller Lund.

Hun har fungert som et bindeledd mellom SHoT og skolene i regionen.

– Jeg har informert om at den er anonym. Vi har ikke laget egne filmer ettersom filmene til StOr var veldig gode, men vi kan selvsagt dele.

– Det viktigste jeg tror jeg kan gjøre er å snakke om det i alle forum for å øke bevisstheten rundt undersøkelsen og oppfordre alle til å ta den. Hvert svar er viktig, avslutter hun.

Trenger representative tall

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er lansert av Folkehelseinstituttet. Den kartlegger bredt studentenes helse og trivsel, og fokuserer på psykososiale forhold.

Undersøkelsen ble sendt til alle heltidsstudenter under 35 år. Det gjør at dette er Norges største studentundersøkelse. Den avholdes hvert fjerde år.

Styringsgruppen i SHoT har et mål om å nasjonalt nå 69 svarprosent.

– Tallene vi får i undersøkelsen danner grunnlaget for mye av det vi kan jobbe med fremover. Dersom vi ønsker å få mer midler til en helseordning eller trivselsprogram, er det godt å ha tall som støtter opp behovet studentene har, har Lund tidligere fortalt SmiS.

Et eksempel er tallene fra undersøkelsen i 2014, som viser at én av fem studenter sliter med psykisk helse.

– Dette er reelle tall vi kan slenge på bordet. Men disse tallene begynner å bli gamle, så vi må se om dette har forbedret eller forverret seg, sier Lund.

Lund presiserte at det er spesielt to viktige grunner til at alle studentene bør svare på SHoT-undersøkelsen som nå har blitt sendt ut til studentene.

– Vi trenger representative tall. Det er veldig typisk at de som sliter med noe, velger å svare fordi de er berørt. Men de tallene vil ikke være representative med mindre alle de som har det bra også svarer. 85 prosent trives med å være studenter, og det er viktig at de også svarer. Det er også viktig slik at institusjonene kan legge til rette.

– Det er viktig at du svarer både om du har det bra eller dårlig. For uten tall vet vi ikke hva vi kan gjøre, legger Lund til.

I dag fikk Velferdstinget nye tall som viste hvor mange UiS-studenter som har svart på undersøkelsen. De viste at det til nå er 15,5 svarprosent. Det er 3,4 prosentpoeng høyere enn forrige uke.

Les også:

Vi vil ikke utdanne folk til sykemelding

Vi har alle en fysisk og psykisk helse 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.