Ulovlig naturopplevelse

0

Tekst og foto: Martin Salem 

I Norge er det ulovlig å plukke, besitte, overdra og innta spiss fleinsopp. Noen mener likevel at det er et naturlig stoff som ikke hører hjemme på narkotikalista.

NRK-programmet «Folkeopplysningen» blåste liv i diskusjonen om legalisering av cannabis, der det ble pekt på at forskning viser at alkohol er langt farligere og mer avhengighetsdannende enn mange av de andre stoffene som står på narkotikalisten. Blant annet psylocin og psylocibin, som begge finnes i fleinsopp. «Natt & Dag», som lenge har hatt et liberalt fokus på narkotikapolitikk, viet september-utgavens forside til saken.
I narkotikaforskriften står det at «Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen, er forbudt».

Ruspolitikk

I september og oktober er det høysesong for den psykedeliske floraen i Norge, og undertegnede ble med en plukker på fleinsopp-tur.

Hun går krumbøyd og systematisk over marken. Stopper opp, setter seg på huk og finkjemmer gresset. De små soppene er vanskelig å få øye på for et utrent øye. Stedet vi er på, har jeg lovet å ikke røpe for noen. Gode plukkemarker er på linje med gode multe-myrer; de holdes hemmelig så langt det går. Ikke minst siden det fortsatt er ulovlig å plukke, besitte, overdra og innta spiss fleinsopp i Norge.

Likefullt har både politikere og forskere de siste årene tatt til orde for bruk av den hallusinogene soppen; Kommunepolitiker i Hemnes, Øystein Meier Johannessen vakte oppstyr da han i Mars 2015 på riksdekkende fjernsyn tok en sterk dose fleinsopp og lot seg intervjue av Tomas Seltzer. De tidligere NTNU-forskerne Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs har gjennomført metastudier på LSD og psylocibin som har vekket oppsikt internasjonalt. Det må også nevnes at de siden 2015 jobbet med organisasjonen «EmmaSofia», som ifølge hjemmesiden er «en politisk organisasjon som arbeider for å få Norge over til en ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettighetene».

En naturopplevelse

Den fleinsopp-plukkende kvinnen ønsker å være anonym av hensyn til arbeidsgiver. Hun forteller at hun spiser soppen en til tre ganger i året.
– Når jeg spiser flein føler jeg meg «grounded», jeg føler meg som en del av naturen og jeg opplever eufori og en spesiell form for ro. Jeg har gjort det på fest én gang, men helst liker jeg å gjøre det i en privat og naturlig setting, blant elementene og gjerne rundt et bål. Noen negative opplevelser har jeg ikke hatt, utenom at man kan bli litt kvalm da. Jeg tror ikke det er sunt for leveren i store mengder. Men jeg synes at lovforbudet er dumt. Voksne folk er fornuftige nok til å kunne velge selv. Det er ikke ulovlig å spise fluesopp, så hvorfor er det ulovlig med fleinsopp? Påpeker hun, og legger til at fleinsopp er en plante som vokser vilt og er naturlig.

Forgiftning og psykoser

På helsenorge.no, som er den offentlige portalen for helseinformasjon i Norge, står det om Spiss fleinsopp: «Psilocybe semilanceata er en giftig sopp som inneholder giftstoffet psilocybin (…) kan gi forgiftning (…) [og] utløse psykoser». Typiske symptomer beskrives som hallusinasjoner, uro, angst og forvirring.

Plukkeren forteller at hvis hun selv får barn vil hun ikke ha noe imot at de prøvde det, men hun mener de bør være voksne nok til å takle det som for mange kan være en utfordrende psykedelisk opplevelse.

– Det er nok stor forskjell fra person til person hva man opplever, og kjæresten min blir nok mer følelsespåvirket av det enn meg. Mange opplever å møte seg selv i døra, og kanskje se seg selv utenfra og uten filter, så det kan være en krevende prosess, sier hun.

Fleinsopp
 -Virkningene av fleinsopp skyldes indolderivatene psilocybin og psilocin, 
som også finnes i enkelte arter i nærstående slekter, som: Panaeolus, Paneolina,
Conocybe og Stropharia.

-Norge finnes i underkant av 20 forskjellige arter fleinsopp, men kun én av disse er 
hallusinogen: den spisse fleinsoppen Psilocybe semilanceata.

-Hallusinogener, samlebetegnelse på rusmidler som ved sin påvirkning av hjernen
fremkaller psykoselignende bevissthetsforandringer og forstyrrelser av 
sanseoppfattelsen (illusjoner, hallusinasjoner), foruten en viss sentralnervøs
stimulering.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.