UiS vil ikke gjøre som UiB og OsloMet

0
test

I et brev til StOr og ISU forklarer UiS hvorfor de ikke vil opprette et krisefond for internasjonale studenter, slik UiB og OsloMet har gjort. 

Available in English.

“UiS er innforstått med at dette er kritisk for de studentene det gjelder, men vi mener det må innføres nasjonale ordninger om det skal bevilges statlig støtte til ulike grupper studenter som er berørt av krisen”, heter det i brevet signert prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen. Hun trekker frem regjeringens nye lønnskompensasjons-ordning som en gledelig nasjonal ordning.

I ordningen reduseres arbeidsgivers lønnsplikt til to dager, og kompensasjon til permitterte sikres i 18 dager etter at arbeidsgiver har betalt for de to første dagene.

– Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen forrige uke.

Et ønske om et krisefond ble stilt gjennom studentparlamentet på vegne av blant andre ISU. UiB og OsloMets krisefond gir internasjonale studenter mulighet til å søke om inntil 10 000 kroner i støtte, under visse forutsetninger. Ønsket ble behandlet av UiS sin strategiske beredskapsledelse fredag 17. april.

Håper på en løsning

– Det er veldig vanskelig for universitetet å bistå med økonomisk støtte hvis de ikke har noen som støtter det videre. Likevel tror vi det er andre måter å gjøre det på, og vi mener de bør fortsette å jobbe med det. Vi håper det kommer en løsning i fremtiden, sier Hans Herrera Navarro i ISU Stavanger til SmiS.

I ISUs svar til prorektoren skriver de at de har forståelse for at UiS ikke kan gå inn for et krisefond nå.

“We understand that it will be very difficult to provide any kind of support for students if there is no further backing from the National Government. As we have expressed in our social media platforms, we are aware of a general intention to help vulnerable student communities throughout the country, and assistance has been provided until some extension”, heter det i brevet til UiS. 

– Til tross for at internasjonale studenter har fått noen gode nyheter, som lønnskompensasjon, er det fortsatt ikke sikkert at alle studenter blir truffet av disse ordningene. Jeg er mindre bekymret enn før, men vi i ISU er fortsatt bekymret. Utenom kostnader til opphold er det andre bekymringer knyttet til psykisk helse vi ikke når frem med. Noen studenter er usikre på om de vil klare å gjennomføre graden deres. UiS har vært i kontakt, men vi må være sikre på at budskapet kommer tydelig frem, sier Navarro.

SiS behandler ønske

ISU har i flere uker arbeidet for å bedre vilkårene for internasjonale studenter ved UiS i pandemi-situasjonen. Organisasjonen trekker også frem undersøkelsen de gjennomførte blant sine medlemmer, og at det i de fleste tilfellene er husleie som er studentenes største problem. De poengterer at mange av deres medlemmer er stresset og urolig med tanke på å fullføre utdanningen de har begynt på.

Allerede har enkelte bedt SiS skru ned utleieprisene for utsatte grupper. Det samme gjorde Velferdstinget forrige uke. Blant de ulike korona-tiltakene VT ønsket seg fra SiS var følgende:

“SiS skal gi utsatte grupper (internasjonale studenter, studenter med barn, sykemeldte- og funksjonshemmede studenter) som har mistet inntektsmulighet for mulighet for redusert leiekostnad frem til man mener det er kommet alternativer som ivaretar disse gruppene økonomisk”.

SiS-styret skal etter planen behandle dette og de resterende tiltakene på sitt styremøte torsdag 23. april.

Les hele redegjørelsen fra UiS her.
Les hele ISUs svar her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.