UiS håper på tillatelse for å starte medisinutdanning: – Har alt vi trenger for å komme i gang

34
Nye Stavanger Universitetssykehus skal stå ferdig til 2023. Dette blir en del av nye HelseCampus Stavanger. Her håper UiS å etablere egen medisinutdanning. Foto: Olav Bjånes og Mari Hult.

Finansieringen er på plass. Nå er det opp til politikerne å avgjøre om UiS får lov til å gå i gang med egen medisinutdanning.

– Vi har både studieprogram, planer og finansiering i boks. Nå står vi ved startstreken og venter på avklaring fra politikerne, sier rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn.

Forrige uke ble det kjent at Universitetet i Stavanger har dekket finansieringsbehovet på 84 millioner kroner til å starte opp medisinutdanning.

– Med denne finansieringen har vi alt vi trenger for å komme i gang med medisinutdanning på en måte som avlaster statsbudsjettet, sier Mohn.

Den engasjerte rektoren er ikke i tvil om at de legger opp til en innovativ og fremtidsrettet medisinutdanning.

– Vi tror helse og velferd blir et stort vekstområde i tiden som kommer. I arbeid med omstilling er dette et felt vi har gode forutsetninger i for å utvikle universitetet de neste 10-15 årene. Det ville vært fantastisk både for universitetet og regionen å etablere egen medisinutdanning som en krumtapp i denne satsingen, sier Mohn.

MEDISINUTDANNING: Pengene for å dekke en oppstart av medisinutdanning ved UiS er klare, men nå venter de på godkjenning. Foto: Mari Hult.

Gradsforskriften må endres

For å gå i gang med planene må universitetet gis retten til å dele ut grad i medisin. En forskrift fra 2005 hindrer dem i dette, fordi den ikke åpner for at flere enn dagens fire universiteter kan tilby medisinutdanning.

Forskriften behandles i vår når regjeringen legger frem en ny stortingsmelding om styring av universiteter og høyskoler.

– Her vil vi blant annet se på hvilke høyskoler og universiteter som kan tilby hvilke grader. I dag er det bare noen få som får tilby veterinærmedisin, medisin, psykologi, master i rettsvitenskap og teologi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til SmiS.

LES OGSÅ: SiS får ikke en krone mer til psykisk helse: – Pinlig

Det er fremdeles uklart om Universitetet i Stavanger får de nødvendige tillatelsene for å kunne gå i gang med egen medisinutdanning.

– Regjeringen har ikke bestemt seg i denne saken. Noen ønsker å åpne opp for at flere skal kunne tilby blant annet medisin, mens andre er mot. Vi skal lytte til alle argumentene før vi bestemmer oss, sier Asheim.

Det er Stortinget som til slutt avgjør om universitetet får de nødvendige tillatelsene. Beslutningen tas etter påske.

USIKKERT: Regjeringen er delt i spørsmålet om Universitetet i Stavanger skal få tilby medisinutdanning. På bildet: Henrik Aasheim. Foto: Kunnskapsdepartementet.

3+3-modellen

Dersom universitetet får gå i gang med medisinutdanning er planen, i første omgang, å implementere en såkalt 3+3-modell, med opptak av 70 studenter i året.

– Modellen legger opp til at norske medisinstudenter i utlandet fullfører de tre siste årene av utdanningen ved Universitetet i Stavanger. Vi er åpne for å modifisere dette til også å omfatte medisinstudenter ved norske institusjoner, sier Mohn.

Modellen har blitt vurdert som god av fagfeller med erfaring fra medisinutdanning. Regjeringen ser nå på om slike modeller kan være hensiktsmessige.

– Vi har satt ned en arbeidsgruppe på tvers av flere departement som skal se på litt forskjellige alternativer for å utvide antall studieplasser i medisin i Norge. Det inkluderer også bruken av alternative studiemodeller som 3+3-modellen, sier Asheim.

LES OGSÅ: Disse studiene kommer til UiS til høsten

Lite støtte utenfor fylket

Planene om å etablere egen medisinutdanning ved UiS har møtt mye kritikk fra andre kanter av landet. Særlig fra de fire universitetene som i dag allerede tilbyr medisinutdanning. De vil prioritere å utvide antall studieplasser hos seg selv, fremfor at det startes opp nye medisinutdanninger.

– Vi tåler å stå i stormen, og er glad for støtten fra egen region. I bunn og grunn mener jeg vi har en god sak. Det er ikke overraskende at de privilegerte utdanningsinstitusjonene slår ring om sine fordeler, sier Mohn.

Det har tidvis vært harde ordelag i diskusjonen om etablering av medisinutdanning i Stavanger. Til tross for dette mener likevel ikke rektoren at samarbeidsklimaet mellom UiS og de andre universitetene er blitt svekket.

– Det er viktig å skille snørr og bart, og ta dette profesjonelt. Vi må erkjenne at vi er uenige på akkurat dette feltet. Men det forhindrer ikke godt samarbeid på andre områder, sier Mohn.

LES OGSÅ: Å bli slått opp med på Valentinsdagen – det er en historie det også…

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.