UiS får 250 nye studieplasser

45

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av penger til 4000 nye studieplasser. 250 av disse legges til Stavanger. 

I en pressemelding skriver regjeringen at de bevilger mer penger til nye studieplasser som en følge av at flere søker seg til høyere utdanning etter koronakrisen.

– Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet og ønsket om mer utdanning møter vi nå med 4000 nye studieplasser allerede til høsten. Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

De nye studieplassene prioriteres etter fagområder regjeringen mener samfunnet vil ha behov for i årene som kommer, slik som helse- og sosialfag, lærerutdanning og IKT-relaterte fag.

95 nye studieplasser innen helse- og sosialfag

De 250 studieplassene som Stavanger får midler til fordeles etter fagområde:

Det er en forutsetning at studieplassene kommer på plass allerede høsten 2020. Den store økningen i studieplasser fører også til behov for flere stipendiater og postdoktorer. Derfor gir regjeringen også penger til 250 nye rekrutteringsstillinger. UiS får 16 av disse.

6,2 mill. til nye undervisningsformer

Tidligere har regjeringen bevilget Universitetet i Stavanger 6,2 millioner kroner til oppgradering av undervisningsformer.

Midlene er fordelt med 1,5 million til universitetsbiblioteket,  400 000 til Hagbard Lines hus, 1,5 million til Arne Rettedals hus og 2,8 millioner til Kitty Kiellands hus

– Det er veldig bra at det nå kommer penger på plass til Universitetet i Stavanger. Vi er opptatt av at vi skal ha gode lokaler for studentene våre. Det bidrar både til å muliggjøre varierte læringsformer, men det er også viktig for å skape et godt studiemiljø, sier Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av finanskomiteen.

12 universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokalene sine.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.