UiS dekker ikke midler til vakthold for Husfesten

0
tappetårn, studentenes hus, kø, campus, uis

Tappetårnet søkte om 85.000 kroner i støtte til Husfesten fra Universitetet i Stavanger. Av disse fikk de 60.000 kroner.

Tappetårnet søkte i slutten av desember om å få støtte av Universitetet i Stavanger til Husfesten 2018, som feires det syvende året på rad. Søkersummen lå på 85.000 kroner, og de fikk dekket 60.000 kroner.

Grunnen til at de søkte om midler fra UiS, og ikke arrangementsstøtte fra SiS, er fordi sistnevnte endret retningslinjene sine for dette for flere år siden. Tappetårnet har derfor ikke mulighet til å søke om støtte fra SiS.

De søkte om midler til vakthold, renhold og Norsk Folkehjelp. Av den totale søkersummen, skulle 60.000 gå til renhold. De fikk støtte til renhold fra UiS i fjor også.

– Etter en gjennomgang kan vi melde tilbake at Avdeling for Bygg og Arealdrift v/avdelingsdirektør Roar Huseby vil dekke renholdsutgiftene i forbindelse med festen (maksimum 60.000,-). Det er dessverre ikke midler på universitetsdirektørens budsjett til å dekke de øvrige kostnader (vakthold, etc.) dere ber om i søknaden, svarte kontorsjef ved Universitetsledelsens stab, Jorunn H. Barka, på søknaden.

På spørsmål fra SmiS svarer hun at dette er fordi det ikke er egne midler på Universitetsdirektørens budsjett til dette.

– Det kommer flere søknader til Unviversitetsdirektøren om støtte til ulike arrangamenter og tiltak, og vi vurderer dem fra sak til sak. Denne behandlet vi med Roar Huseby, som tok regningen for renhold. Da har de fått en god del allerede, sier Barka.

Hun informerer videre om at det også er mulighet å søke om støtte hos de enkelte fakultetene, men at hun ikke vet om Tappetårnet har gjort dette.

 

Må kutte kostnader

I søknaden skrev Tappetårnet;

”Vi har satt opp budsjettet for årets Husfest og sett at det ikke er mange plasser vi kan kutte kostnader uten at det vil gå ut over sikkerheten. For å få Husfesten til å gå rundt uten at det skal gå ut over driften av Tappetårnet, ønsker vi i år og søke om støtte på 85 000 kroner.”

– Det er ikke mange plasser vi kan kutte kostnader uten at det går ut over sikkerheten, men det finnes plasser vi kan kutte. Vi må tenke lurt, og jeg regner med at vi må legge ut en del for å opprettholde sikkerheten, forklarer Torin Kørner, daglig leder i Tappetårnet.

– Det er snakk om 25.000 kroner. Budsjettet vårt er relativt stort, så vi må bare finne best mulig måte å løse det på uten at det påvirker linjeforeningene.

Dette betyr at Tappetårnet nå må finne andre løsninger for å dekke vakthold og Norsk Folkehjelp. Kørner forklarer at de i hovedsak søkte om midler for å redusere Tappetårnets underskudd.

– Tappetårnet tjener aldri penger, men vi ønsket å søke om ekstra støtte for å redusere underskuddet fra tidligere år. Vi har også et ønske om å opparbeide en bufferkonto, noe som Tappetårnet har hatt tidligere, for å kunne bruke den på arrangementer, eksempelvis Husfesten, som enten går mye i minus eller går over budsjett.

I fjor gikk Husfesten 114.000 kroner i minus. Tappetårnet regner med å gå nesten like mye i minus i år, ifølge Torin Kørner.

 

Kan gå på bekostning av Supertorsdag

– Vil dette gå utover Tappetårnets videre drift?

– Det vil nok påvirke litt. Det er ikke snakk om at vi ikke vil fortsette driften, men eksempelvis supertorsdag, som vi bruker mye penger på, kan det bli mindre av. Vi må også se på andre arrangementer, som sommerfesten, og se om vi må kutte der. Men, ingenting blir avgjort nå, forklarer Kørner.

Arkivfoto fra husfesten 2015.

Billettsalget til Husfesten starter om omtrent to uker. Prisen vil ligge på 250 kroner, som er det samme som i fjor. Kørner ønsker ikke å øke billettprisen for å unngå å gå i minus.

– Vårt hovedfokus er at alle studenter skal ha muligheten til å delta, vi vil ikke la arrangementet gå på bekostning av studentøkonomien. Vi vill heller fylle opp lokalet med studenter, fremfor at færre kan bli med. Derfor er det viktig med en fornuftig pris. Det er derfor viktig at vi lager et bra program, slik at vi klarer å selge ut alle billettene.

Selv om Tappetårnet ikke fikk hele søkersummen sin, er de likevel fornøyd med støtten de får fra universitetet.

– Vi er fornøyd med støtten vi får fra UiS, men Tappetårnet har tatt prisen av økende kostnadsnivå de siste årene. Vi håpte i år at Universitetet hadde mulighet til å øke sitt bidrag, da alle linjeforeninger og studenter på Universitetet får mulighet til å kjøpe billett til festen. Pengene som blir tildelt Tappetårnet til dette arrangementet, blir spredt ut til linjeforeningene og studentene. Tappetårnet sitter ikke igjen med noe.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.