UiS avlyser utveksling til USA og Oseania

39
UTVEKSLING: UiS avlyser utveksling til USA og Oseania. (Foto: Arkiv)

UiS-studenter som har søkt utveksling til USA og Oseania høsten 2020, får ikke reise. Det ble bestemt i dag. 

– Utveksling for høstsemesteret er helt uaktuelt, sier prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen.

Dermed må studentene belage seg på å tilbringe også høstsemesteret i Norge. UiS hadde satt 17. april som siste frist for å gi sin endelige avgjørelse, av hensyn til studentene og de involverte i planleggingen. Universitetsledelsen tok opp saken i dag.

Eggen sier at avgjørelsen er tatt fordi det ikke er innreisemuligheter i USA og Australia, som følge av korona-pandemien, og at dette er nødvendig for å sikre studentenes planlegging. Nå ber hun studentene ta til sin plan B.

– Alle studentene har en studieplan her på UiS, så det er ingen stor utfordring for oss, sier hun.

Holder døren åpen for innveksling

Om studentene vil få mulighet til å reise ut på et senere tidspunkt er fortsatt usikkert, og er umulig å planlegge nå, forteller Eggen.

– Det er vanskelig å planlegge. Det er et sjansespill, både når det gjelder høstsemesteret og videre.

UiS vil fortsatt ikke se bort fra mulighetene for å ta imot studenter fra utlandet, såfremt myndighetenes restriksjoner lar det være mulig.

– Vi tar gjerne imot både helgradsstudenter og studenter på kortere opphold så langt det lar seg gjøre, sier prorektoren.

2. juni er neste frist

UiS har frem til nå valgt å fortsette forberedelser for utveksling som normalt. Ifølge UiS har også de fleste av universitetene UiS samarbeider med gjort det samme. UiS har på eget initiativ satt fristen 17. april for utveksling til USA og Oseania, og 2. juni for alle andre destinasjoner.

– Andre destinasjoner, i hovedsak Europa, vil vi komme tilbake til i månedskifte mai/juni, sier Eggen.

Hun ber studenter som skal til Europa om å klargjøre en plan B. Det er anslagsvis 300 studenter fra UiS som hvert år reiser på kortere eller lengre opphold i utlandet.

UiS ber studenter som avbryter forberedelsene til utveksling høsten 2020 om å gi beskjed til utveksling@uis.no.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.