Tidligere StOr-leder stiller til valg som nestleder i Norsk Studentorganisasjon

0

Lørdag 23.april velges nye tillitsvalgte til arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Tidligere StOR-leder, Amund Thomassen, er den eneste kandidaten fra Vestlandet som stiller som nestleder.

Tekst og foto: Pernille Sivesind Thomsen

DSC_0163STUDENTENGASJERT: Amund Thomassen har lenge vært interessert og aktiv innen studentpolitikken, og ønsker nå å ta med sine erfaringer på et nasjonalt nivå.

NSO ble stiftet i 2010, og er en nasjonal intresseorganisasjon for 33 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler. NSOs oppgave er å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter samt å fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningsaker blant studentene. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

Hvert år velges nye tillitsvalgte til arbeidsutvalget i organisasjonen, som består av en leder, nestleder, to fagpolitisk ansvarlige, en internasjonalt ansvarlig og en velferds- og likestillingsansvarlig. De som ønsker stillingene må stille som kandidater og fortelle hva de brenner for og hva de ønsker å jobbe for det kommende året. Deretter velger delegatene (studenter fra institusjoner i hele landet) den de mener er best egnet til å tale på vegne av studentene i Norge.

Foreløpig tre kandidater
Thomassen er fra Maridalen i Oslo, men bor nå på Storhaug i Stavanger. Den tidligere StOr-lederen studerer historiedidaktikk på UiS og sitter som studentrepresentant i UiS-styret. Han var leder av StOr høsten 2014 til våren 2015, og har vært inn og ut av NSO siden 2012.
– Jeg ser virkelig potensiale i organisasjonen og ser hvor mye de får til. Det gjør at jeg får lyst til å være med på dette videre, sier Thomassen.

«Jeg tror at det er behov for Vestlandets perspektiv i NSO. Det er mange utdanningsinstitusjoner på denne delen av landet»

Nåværende nestleder i NSO, Synne Trudesdotter Grønvold, forteller at det varierer hvor mange søkere det er på hver stilling hvert år, og at i år er det ingen som stiller til gjenvalg i arbeidsutvalget.
– Det varierer fra år til år hvor mange som stiller, men det er til nå tre personer som sier de stiller til nestledervervet, forteller hun.

Thomassen forteller at han er den eneste kandidaten fra Vestlandet som stiller til valg på nestlederstillingen.
– Jeg tror at det er behov for Vestlandets perspektiv i NSO. Det er mange utdanningsinstitusjoner på denne delen av landet, sier han.

På tide med UiS til NSO
Grønvold forteller at nestelederen i NSO jobber med å bedre studenthverdagen til landets studenter på lik linje med de andre vervene, men er også stedfortreder for lederen og tar seg av en del organisatoriske oppgaver.
– Jeg har lyst til å være arbeidshesten i Arbeidsutvalget som ser ting som bør bli gjort, og som setter litt agendaen. Det er på tide at UiS får en representant inn i arbeidsutvalget til NSO, fordi vi kun har hatt én person der tidligere, sier Thomassen.

«UiS er utrolig viktig for regionen, og gir et godt bilde på utfordringene hele Norge står ovenfor»

27-åringen forteller at gjennom StOr og UiS-styret har hatt sett utdanningssektoren gjennom ulike perspektiver, og at han tror dette kan komme godt med hvis han skulle bli valgt som nestleder.
– Jeg har sett hvor mye NSO får til, og det er mange ting som jeg har lyst til å gjøre mer av. Som eksempel å få lokale saker nasjonalt, og omvendt. Saken om studentavgiften for internasjonale studenter, for eksempel, var en nasjonal sak som vi tok opp lokalt, fordi dette ville rammet UiS hardt. Jeg syns vi skal løfte saker nasjonalt, hvis det er noe som går utover alle studenter, sier Thomassen.

Studenterfaring er det viktigste
Thomassen har vært interessert og aktiv innen studentpolitikken lenge, og håper nå å kunne ta med sine erfaringer opp til et nasjonalt nivå.
– UiS er utrolig viktig for regionen, og gir et godt bilde på utfordringene hele Norge står ovenfor. Her ser vi konsekvensene av høyere arbeidsledighet og lav oljepris godt, og da ser man hvor viktig høyere utdanning faktisk er, sier han.

Han er selv student, og mener dette er den viktigste erfaringen han har.
– Det er studentene vi skal representere, og deres stemmer vi skal løfte nasjonalt. Derfor er den viktigste erfaringen jeg har at jeg selv er student, sier han.

Om Thomassen tror han får stillingen eller ikke, vet han ikke. Men han håper at han får nok stemmer til å overta stillingen som nestleder i NSO.
– Nå er det om å gjøre å få nok stemmer for å komme inn, så får vi se, sier Thomassen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.