– Terrorangrep i Norge er sannsynlig, men det betyr ikke at det skjer

0

Til tross for merkbare terrorangrep i Europa, mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at det ikke er grunn til frykt.

– Hele poenget med terror er å skremme. De som utfører angrep ønsker å endre på vår livsstil. De ønsker at vi ikke skal kunne gå på festivaler eller være ute i byen og hygge oss. Det er denne effekten vi ser at er tilstede nå. Det vil være naivt å tro at et angrep ikke kan skje i Norge, men vi skal heller ikke være redde, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til SmiS. Hun gjestet UiS forrige uke i forbindelse med et rutinebesøk hos rekruttene på Madla.

Verdenssamfunnet preges for tiden av terrorangrep utført av både høyreekstreme og religiøse ekstremister. Søreide, som har ansvar for Norges forsvar-og sikkerhetspolitikk, ser at angrepene nå utføres med færre virkemidler. Dette gjør dem vanskeligere å beskytte seg mot enn før.

– Nå ser vi angrep med store skadeomfang der ekstremister har brukt enkle virkemidler som kniver og lastebiler. Disse angrepene krever lite planlegging. Før var terrorangrep omfattende prosjekter som det var enklere å forutse og avverge. PST er åpne om at et angrep i Norge er sannsynlig, men det trenger ikke å bety at det skjer. Vi jobber med å forhindre at det skjer noe i Norge, men samtidig er det situasjoner vi ikke kan beskytte oss helt mot. At en bil meier ned en folkemengde er vanskelig å forhindre, fordi det skjer helt tilfeldig, sier hun.

 

Ikke alltid IS-krigere

Terrororganisasjonen IS nevnes ofte i forbindelse med terrorangrep. Media er raske på å melde at IS står bak, men er dette riktig?

Er det IS-krigere eller er det inspirerte terrorister som er skyldige?

– Det kan være begge deler. Vi har sett eksempler på angrep der IS-krigere med opplæring i Syria har stått bak, men det har også vært angrep utført av inspirerte terrorister. Det har vi sett en oppblomstring av i Europa i det siste. Disse har ikke fått noen konkret opplæring, men har blitt radikalisert i europeiske land.  Vi vet at IS selv driver et veldig omfattende propagandaarbeid, og radikalisering er fortsatt et veldig stort problem. Regjeringen har brukt mye ressurser på å lage en handlingsplan mot radikalisering, fordi vi ser at sårbare mennesker i vårt eget samfunn har lett for å bli ofre for radikalisering, og dermed finner det nødvendig å utføre angrep, sier Søreide.

Hva bidrar Norge ellers med i kampen mot terror?
– Vi er ikke på fremste linje når det gjelder dette, sånn som vi var i Afghanistan på midten av 2000-tallet. Det vi bidrar med i kampen mot terror fra Midtøsten nå, er opplæring og trening av irakiske sikkerhetsstyrker og syriske grupperinger som kjemper mot IS.

Taper terreng

Det skjer betydelige endringer i Midtøsten for tiden. Der IS før utgjorde en stor og samlet trussel, trekkes de nå tilbake.

– Vi ser heldigvis at IS taper territorielt fotfeste. Men, de er likevel aktive og offensive på de områdene de er igjen og ikke minst når det gjelder propaganda. Det er ingen tvil om at IS representerer en tydelig trussel, og det er etter min mening utenkelig at et land som Norge skulle stille seg likegyldig til det. Både fordi vi ser de lidelsene som påføres de sivile i Midtøsten, men også med tanke på trusselen mot Europa. Det er likevel viktig å huske på at de aller fleste som påvirkes av terror er de som bor i Midtøsten, Afrika og deler av Asia, sier Søreide.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.