STUDENTVALG: Bli kjent med listene

0
SAKER: Bli bedre kjent med listene og hva de mener. Her representanter fra ISU-list.

This article is also available in english.

Mandag startet valgperioden for politikken ved universitetet. Hvem er det som stiller? Hva vil listene gjøre for studentene? Hva er det egentlig som skiller listene? 

I år er det fem lister som stiller til valg. Målet er å få flest mulig stemmer, slik at man kan få flest mulig av de 19 plassene i studentparlamentet. I dag er alle listene utenom Sosialdemokratisk liste representert i parlamentet. Antall representanter listene har i parlamentet er viktig for fremtidige vedtak, man ønsker tross alt størst mulig påvirkningskraft for ulike avgjørelser. 

Hvem kan jeg stemme på? 

 • EnvironmentaList 
 • LiberalModerat Liste 
 • Teknat-Liste
 • International Students Union-List 
 • Sosialdemokratisk Liste 

Listenes topp tre saker:

EnvironmentaList: 

 1. Psykisk helse 
 2. Miljø
 3. Inkluderende studenthverdag

LiberalModerat Liste: 

 1. Psykisk helse 
 2. Forbedre Tappetårnet
 3. Enklere studiehverdag 

Sosialdemokratisk Liste: 

 1. Psykisk helse 
 2. Forbedre praksis
 3. Akademisk frihet 

Teknat-Liste: 

 1. Forbedre praksis 
 2. Tilrettelegge elektronisk eksamen 
 3. Praktisk studiehverdag 

International Students Union-List:

 1. Karrieresenter 
 2. Integreringssenter 
 3. Forbedre transport-tilbud

Under valget i fjor var det en oppslutning på 10,91%. I fjor ble altså 12.000 studenters hverdag bestemt av omlag 1000 studenter. I år håper StOr sammen med listene på høyere oppslutning. 

Det kan være vanskelig å forstå hvorfor dette er så viktig. Det kan argumenteres for at den gjennomsnittlige studenten får for lite informasjon i forkant av valget. Som følge av for lite informasjon kan studentene feilaktig tolke parlamentet som et elevråd. Men dette kunne ikke vært lengre fra sannheten. 

Studentparlamentet består av dypt engasjerte, politiske hjerner som ønsker å utgjøre en forskjell for studentene. Studenter for studentene. I dag tar vi god Canvas-oppdatering for gitt, vi forventer et elektronisk fotspor for enklest mulig oversikt. Leseplasser, belysning, og tilgjengelige stikkontakter har ikke alltid vært bredt tilgjengelig. Digitalisering er et resultat av parlamentet. Universell utforming, som gjør campus-området tilgjengelig for alle, er et resultat av parlamentet. Forberedte pensum-pakker med alt pensum til rabattert pris – også et resultat av parlamentet. 

Det er alle de små endringene over tid som utgjør de store forskjellene. Og nettopp disse forskjellene har du en mulighet til å påvirke. Du kan på egenhånd være med å sørge for at nettopp din studiehverdag blir bedre så lenge du går her, for ikke å snakke om alle fremtidige studenter. 

I kunnskapens og forbedringens ånd inviterte vi hver liste til et intervju. Under kan du bli bedre kjent med noen av listene.  Teknat-Listen og International Students Union-List svarte ikke på henvendelsen.

Bli bedre kjent med ISU!

Bli bedre kjent med Environmentalist!

Bli bedre kjent med Liberalmoderat Liste!

Bli bedre kjent med Sosialdemokratisk liste!

Valget varer fra 21.-31. oktober, og stemmen avlegges på stavangerstudentvalg.no 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.