Studentparlamentet om fadderfestivalen: – sterkt kritikkverdig gjennomførelse

35

Studentparlamentet om fadderfestivalen: – Sterkt kritikkverdig gjennomførelse

Under studentparlamentets møte 19. november gikk ikke alt som forventet da Fadderapporten for 2018 skulle behandles. Et enstemmig styre stilte seg spørrende til faddersjef Kim Roger Andersens pengebruk.  

Tekst: Ina Marie Sigurdsen

Studentparlamentet fant det sterkt kritikkverdig at gjennomføringen av Fadderuka 2018 resulterte i et underskudd på over 600 000 kroner. Mye av kritikken var rettet mot faddersjefens ansvarsfraskrivelse av feilene som ble gjort. Dette ble ikke godt nok besvart under møtet og rapporten ble derfor ikke godkjent.

Fantastisk festival uten kontroll

Under møtet ble faddersjefen stilt vanskelige spørsmål. I likhet med forrige parlamentsmøte, svarte Andersen over telefon. På spørsmål fra parlamentsmedlem Jørgen Jakobsson, om lite kontroll av pengebruk, svarte faddersjefen at han mente uka ble gjennomført på en god måte.

FADDERSJEF: Kim Roger Andersen.

– Det er veldig viktig at man ikke svartmaler hele Fadder på grunn av dette. Fadderuken ble et arrangement der studenter har storkost seg. Positive ting har også skjedd. Jeg stod som øverste ansvarlig, og det har ikke vært en dans på roser, svarte Andersen.

Jakobsson poengterte at når man får et underskudd på godt over en halv million kroner hjelper det ikke å si at det likevel var en fantastisk festival.

– Dette er et skyggeregnskap, og hvem har ansvar? Det var kanskje et fantastisk arrangement, men når det ødelegger for en eller to fadderperioder fremover, går vinningen opp i spinningen, sa Jakobsson.

Leder i StOr, Cathrine Sønvisen, mente de fikk en mer utfyllende rapport på møtet enn tidligere. Økonomien ble bedre gjort rede for, men var likevel ikke nok til et flertall for at studentparlamentet godkjente fadderrapporten.

– Det å si at man direkte har ansvaret for at fadderfestivalen gikk som den gikk er jo en stor byrde å bære, og hvert fall når man i utgangspunktet har hatt en veldig god festival, svarer Sønvisen.

 

Svarfrist for fadderlederen satt

LEDER I STOR: Cathrine Sønvisen. Foto: Privat

For mange av de rundt bordet var faddersjefens noe unnvikende svar på tabbene som er gjort tungt å høre. Forslag til et nytt vedtak kom da det ble klart at ingen akseptable svar på feilene gjort under festivalen ville komme i dag.

Et ekstraordinært møte er planlagt før jul, hvor studentparlamentet vil sende spørsmål til faddersjefen, som han selv må svare på.

– Det er hovedsakelig studentparlamentet som ønsker å få noe ut av dette møtet fordi de føler ikke de har fått tilstrekkelig med informasjon siden fadderrapporten ikke var utfyllende nok. De ønsker da å sende inn spørsmål til meg som Kim Roger må svare på, sier Sønvisen.

Om studentparlamentet godkjenner rapporten på neste møte kommer an på om faddersjefen svarer godt på feilene som er gjort, og om han vil ta mer ansvar for underskuddet.

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.