Studenter fortviler og ber SiS kutte leie

45
FLERE STUDENTBOLIGER: Høsten 2022 kommer det flere studentboliger til Universitetet i Stavanger. Foto: Arkiv.

Stortinget har i disse dager fastslått at alle som blir permittert fra jobben på grunn av Koronaviruset skal få dagpenger. Dette ser derimot ikke ut til å gjelde studenter som havner i samme situasjon. Nå etterspør studenter som bor i SiS Bolig sletting av husleie for å få ting til å gå rundt.

(Oppdatert med svar fra SiS Bolig (25/03 15.30)

I dag mottar de aller fleste studenter stipend og/eller lån fra Lånekassen. Likevel er det svært mange som har en ekstrajobb ved siden av studiene, for å dekke alle utgifter. Mange klarer seg også uten støtte fra Lånekassen, fordi de har en jobb ved siden av studiene som dekker deres behov. Som følge av Koronautbruddet har alle som ikke jobber i matbutikk eller helsevesenet stort sett blitt permittert, og dette rammer studenter hardt.

Startet underskriftskampanje

Som følge av dette har Stortinget vedtatt at de skal hjelpe studentene gjennom krisen ved å bruke det allerede etablerte organet Lånekassen. Søknadsfristen for å søke lån og stipend er foreløpig forlenget til 15. april. Det er enda knyttet usikkerhet til om videre støtte vil være i form av mer lån, eller stipend.

Det er heller ingen som vet om videre støtte kun vil gjelde dem som allerede mottar lån fra Lånekassen. Hvis dette er tilfellet, vil de som livnærer seg på ekstrajobben fremdeles være like langt. Beboer i SiS Bolig, Yousef Ghanbari, har gått til det skrittet å be SiS om sletting av husleie for internasjonale studenter.

Fortviler: Yousef Ghanbari ber SiS kutte leieutgiftene for å hjelpe studentene. (Foto:Privat)

– Jeg og noen andre studenter har laget en underskriftskampanje for å få slettet husleien til SiS Bolig. Til nå har vi ikke hørt noe om tiltakene fra Stortinget, sier han til SmiS.

Videre sier han at dette rammer internasjonale studenter spesielt hardt, fordi mange av dem ikke har rett på lån eller stipend slik som norske studenter.

Uenigheter på Stortinget

Dersom pengene fra Lånekassen vil bli utbetalt som lån, vil det resultere i at skattebetalende studenter blir behandlet på helt andre vilkår enn andre. Mer lån koster ikke staten noe, men vil gi Lånekassen økte renteinntekter. Une Bastholm, stortingsrepresentant og nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, er en av de som er negativ til Stortingets forslag.

– Vi mener det er feil at en student som jobber i denne krisesituasjonen ikke skal ha rett på dagpenger, slik andre arbeidstakere har. Det er å diskriminere studentene. Vi foreslo å gi studentene rett på dagpenger på 80 % av lønna de har i jobbene sine, skriver hun i en e-post til SmiS.

På spørsmål om nedsatt eller utsatt husleie kan være en midlertidig løsning for å hjelpe studentene økonomisk, svarer hun at MDG kan stille seg bak et slikt forslag.

– Vi ønsker i første rekke å løse problemet ved å gi tilgang til dagpenger som tilsvarer mesteparten av lønna. Nedsatt husleie kan være en god idè dersom vi ikke får på plass en slik ordning i løpet av kort tid. I en slik situasjon kan det selvsagt være vanskelig for mange å betale husleia, sier hun.

Ingen respons

Ghanbari sier at de foreløpig ikke har mottatt noe svar fra SiS Bolig angående sletting av husleie. Han er positiv til at underskriftskampanjen skal gjelde alle studenter som blir rammet av koronakrisen, ikke bare internasjonale studenter.

Daglig leder i SiS Bolig, Øyvind Lorentzen, sier til SmiS at han ikke kjenner til underskriftskampanjen, og at de foreløpig ikke har konkrete tiltak for å hjelpe deres leieboere.

– Vi har fått signaler om at det vil komme en ny tiltakspakke fra regjeringen, forteller boligsjefen.

Han poengterer at bare en fjerdedel av studentene bor hos dem, og at tiltakene fra regjeringen vil hjelpe også studenter som bor andre steder.

– Vi vurderer dette fortløpende, men nå venter vi på regjeringens pakke. Vi har ikke fått noe dato for den, men vi forventer den i neste uke, før påske, sier Lorentzen.

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.