Strømstøtten blir gitt som stipend

Studenter får nå 3000 kroner grunnet de høye strømprisene denne vinteren. Nå har regjeringen bestemt at hele summen blir gitt som stipend.

42

Av: Frøya Weaas

– Det er veldig bra at forhandlingene førte til at studentene får strømstøtte som full støtte i form av stipend istedenfor en blanding av stipend og lån. Dette tror jeg kommer godt med for studentene, skriver Eira Aas Eide, leder for Studentorganisasjonen StOr ved UiS.

Stipendet er for studenter og elever over 18 år som betaler strøm selv i vårsemesteret 2022, og blir utbetalt via lånekassen.

Stipendet blir derimot kun utbetalt en gang, og blir ikke en månedlig betaling. Det er heller ikke fastslått når studentene vil få dette stipendet enda, men de vil motta en e-post når de kan søke.

En bedre løsning

Selv om det allerede i november 2021 ble foreslått fra partiene MDG, Venstre, SV, Rødt og FrP å gi studentene et «ekstraordinært strømstipend» for denne vinteren, ble dette forslaget nedstemt i Stortinget av regjeringspartiene og Høyre.

I starten av desember gikk regjeringen ut med at de ville gi studenter som kunne dokumentere strømutgifter, 3000 kroner i ekstra lån som støtte til de høye strømprisene. Av disse skulle 1200 kroner bli gjort om til stipend, men nå blir hele summen tilbakebetalt.

–  Det har tatt alt for lang tid å vedta denne ordningen, og det har tatt alt for lang tid før studentene har fått den. Nå er det viktig å fokusere på å få denne strømstøtten ut til studenten så fort som mulig, skriver Eide.

Studentene blir glemt

Denne strømkrisen er nok et tegn på at studentene blir glemt og nedprioritert, spesielt når det kommer til den økonomiske situasjonen og støtten de får.

Helårsstudenter ved norske høyskoler og universiteter får 126.357 kroner i lån og stipend i løpet av et helt skoleår. Pengene utbetales én gang i måneden med et på beløp på 8615 kroner, for utenom i august og januar hvor et storstipend på 22.970 kroner blir utbetalt.

Derimot så viser en utregning gjort av Norsk studentorganisasjon (NSO) at disse pengene ikke strekker til for dagens studenter. Ifølge deres beregninger går studenter med litt over 5000 kroner i minus hver måned etter at deres kostnader er dekket. Derfor kjenner studentene også på knipet da den ekstra dyre strømregningen kom denne vinteren.

– Strømstøtten hjelper mot det enorme prishoppet, men det endrer ikke det faktum at studentene på generell basis har en vanskelig økonomisk situasjon. Derfor er det også viktig å øke studiestøtten til studentene permanent, avslutter Eide.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.