Store planer for de frivillig 40 kronene i semesteravgiften

0

UiS-studenter kan velge om de vil gi 40 kroner til SAIH når de betaler semesteravgift i høst. Det er første gang én organisasjon får hele beløpet. Fra og med 2017 vil et nytt arbeidsutvalg velge formålet for halve beløpet.

Tekst: Pernille Sivesind Thomsen. Foto: SAIH

Tidligere har de 40 frivillige kronene i semesteravgiften blitt delt mellom SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og UiS Aid. Sistnevnte organisasjon har det siste året ikke vært aktiv, men pengene har gått til UNICEF, som normalt.

Store planer for pengene
Tidligere nestleder for læringsmiljø i StOr har det siste året jobbet med å finne en ny løsning for disse pengene, og nå går stafettpinnen videre til ny nestleder for læringsmiljø, Victoria Walberg.
– Studentparlamentet har godtatt forslaget om å lage en arbeidsgruppe under StOr som skal bestemme hvilket formål pengene skal gå til årlig. Gruppa vil bestå av sentrale personer i studentmiljøet i Stavanger, og jeg kommer også til å være med i utvalget selv også. SAIH får alle pengene i år, men i 2017 blir det annerledes, forteller Walberg.

Økningen av beløpet vil være av stor betydning for vårt arbeid og bidra til større framgang i prosjektene våre”.
– Camilla Plener, nestleder i SAIH Stavanger

Arbeidsgruppa blir satt sammen nå i høst, og flere kandidater har blitt invitert til å sitte i gruppa. Studentprest, Leni Mæland, har allerede takket ja samt en representant fra ISU (International Student Union). Forandringene vil ikke skje før neste semester, derfor får SAIH i høst hele summen.
– Jeg synes det er kjempeflott! Økningen av beløpet vil være av stor betydning for vårt arbeid og bidra til større framgang i prosjektene våre. Det vil bidra til å styrke vårt arbeid med våre samarbeidspartnere, samt styrke vårt informasjonsarbeid og politisk påvirkning på hjemmefronten, forteller nestleder i SAIH Stavanger, Camilla Plener.

Ønsker å takke studentene
Walberg forteller at arbeidsgruppa skal bestemme hvilket formål pengene skal gå til, enten en gang i året, eller hvert semester – alt ettersom hva arbeidsgruppen anbefaler og studentparlamentet vedtar. Både Walberg og Plener ønsker å takke studentene for bidraget deres.
– Vi ønsker på vegne av hele SAIH å si tusen takk for støtten, sier Plener.

Når arbeidsgruppa bestemmer seg for hvilket formål de ønsker pengene skal gå til, vil de gjerne informere studentene om formålet.
– Det hadde vært gøy å få til en gøyal uke i begynnelsen av neste år for å informere om hvor pengene går til, og si takk til studentene for at de gir penger til formålet, sier Walberg.

Dette er SAIH
SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egne solidaritets- og bistandsorganisasjon. Organisasjon går helt tilbake til 1961 og ble opprettet som en del av studentenes og akademikernes anti-Apartheid engasjement.

Vi mener at utdanning er det mest effektive våpenet vi har for å skape endring”.
– Camilla Plener, nestleder i SAIH Stavanger

Organisasjonen er både partipolitisk og religiøst uavhengig, og jobber først og fremst med tre ting; utdanningsbistand, informasjonsarbeid og politisk påvirkning.
– Vårt motto er «utdanning for frigjøring». Vi mener at utdanning er det mest effektive våpenet vi har for å skape endring. Gjennom høyere utdanning og opplæring skal unge mennesker få redskaper for kritisk og selvstendig tenkning, slik at de kan delta i samfunnsdebatten og bidra til å skape mer rettferdige og inkluderende samfunn, sier Plener.

SAIH har i dag 11 lokallag på universiteter og høyskoler over hele landet. Lokallaget i Stavanger arrangerer blant annet seminarer, kampanjer og filmkvelder knyttet til deres tematikk.
– I høst vil vi blant annet ha arrangementer i regi av Operasjon Dagsverk 2016 som SAIH ble vinnere av, i tillegg vår årlige informasjonskampanje om «Vårt bilde av Sør». Vi er et lite, men engasjert lokallag og søker stadig flere nye medlemmer, sier nestlederen.

Dette går pengestøtten til
Plener forteller at mer enn 200 000 studenter ved høyskoler og universitet over hele landet støtter SAIH, og dette utgjør til sammen en årlig støtte på ti millioner kroner.

Støtten fra studentene går til 40 lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Swaziland og Myanmar. Dette innebærer støtte til politisk arresterte og utviste studenter, ledertrening for unge kvinner, informasjon og opplæring om seksuelle og reproduktive rettigheter og etterutdanning av lærere.
– Bidraget fra studentene er helt avgjørende for vårt arbeid, og har bidratt til stor fremgang i våre lokale prosjekter i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia. Støtten vi får har blant annet bidratt til å styrke urfolks rett til tilrettelagt og god utdanning i Nicaragua, styrket politisk deltakelse blant unge i Zimbabwe, gitt opplæring til 872 unge kvinner i Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika i ledelse i 2015, og hindret tvangsrekruttering av barn og ungdom til militært i Colombia, forteller Plener.

Verden over opplever studenter og akademikere derimot å bli truet til taushet for sitt politiske engasjement”.
– Camilla Plener, nestleder i SAIH Stavanger

Studentenes SAIH-bidrag går også til politisk påvirkningsarbeid, og det lanseres årlig politiske kampanjer.
– I tråd med vårt motto mener vi at utdanning er det mest effektive redskapet vi har for å skape endring. Gjennom høyere utdanning utvikler mennesker egenskaper som selvstendig og kritisk tenkning, slik at man kan delta i samfunnsdebatten og bidra til et mer aktivt og rettferdig samfunn. Verden over opplever studenter og akademikere derimot å bli truet til taushet for sitt politiske engasjement. Vi jobber derfor med å fremme prinsippet om akademisk frihet, slik at alle skal ha en rett til å stå opp mot urettferdighet. Studenter og akademikere er ofte viktige endringsaktører i et samfunn da det er nettopp de som står opp mot urettferdighet og starter folkeopprør mot autoritære regimer verden over, sier Plener.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.