Stor økning av fusk på eksamen  

0

Stor økning av fusk på eksamen  

Midtveis i semesteret opplever mange å ha mistet lærelysten. Flere faller kanskje litt av, og fristelsen til å jukse blir stor. Tall viser at flere blir tatt, samtidig som mørketallene kan være enda høyere. 

Tekst: Anders Haualand 

Våren 2018 ble 18 personer tatt for juks på eksamen ved Universitetet i Stavanger. Dette er allerede en økning på fire tilfeller fra 2017, da 14 juksesaker ble meldt inn totalt. 

– Noen år skiller det med opptil 10 saker. Det ser ut som om 2018 blir litt høyere enn tidligere, men det er nok ulike årsaker til det, sier Ingrid Stokkeland, Juridisk rådgiver for klagenemnda ved UiS. 

Eksempelvis vil en medvirkende årsak være hvordan sensor eller eksaminator behandler brudd på regelverket. Foreleser ved UiS, Espen Reiss Mathiesen har selv opplevd dette.   

– En student leverte hjemmeeksamen der noe av arbeidet ikke var hans eget. Det ble tolket som et brudd på oppgaveteksten, og ble derfor ikke varslet inn som juks. Studenten fikk heller stryk, forklarer Mathiesen.   

 

Kan bli utestengt 

INGRID STOKKELAND: Juridisk rådgiver for klagenemnda ved UiS.

Stokkeland opplyser at det er tre alternativer i en mulig fuskesak. Den ene er at du kan bli frifunnet. Den andre er at du kun får annullering av oppgaven. Det vil si at du må ta eksamen neste gang den går ordinært, du får ikke tilgang til konteeksamen. Den siste muligheten er at du får eksamen annullert, i tillegg til utestengelse i ett eller to semester. I den perioden kan du heller ikke ta eksamen ved andre universiteter eller høyskoler i Norge. Våren 2018 endte 14 av 18 saker med den strengeste straffen, utestengelse i to semestre.  

I 2005 ble 12 juksesaker behandlet i klagenemnda ved UiS. Siden har antall saker holdt seg stabilt. Til sammenligning har det i Oslo vært en økning fra 4 til 89 saker fra 2002 til 2017. 

– Jeg vet ikke hva som foregår rundt på fakultetene. Jeg får saken først når de mener det er en fuskesak. Men vi jobber med å informere studentene om hva de må passe på og hva de ikke må gjøre. Vi arbeider også med de administrative ansatte på fakultetene, slik at de skal slå hardt ned og vise at juks ikke er greit, sier Stokkeland. 

 

Mulige mørketall 

I 2017 ble 14 saker om juks behandlet i klagenemnda ved UiS. Med over 10 000 studenter, betyr det at kun 0,14% av studentene ved UiS ble mistenkt for juks.  

– Det kan være noe i systemet som ikke fanger opp alle disse hjemmeeksamenene. Kanskje er ikke programmene gode nok, eller kanskje klarer studentene å lure systemene. Men det er klart at det ikke er mange saker når du ser hvor mange eksamener vi avholder per semester, sier hun. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.