STOR HAR ORDET: UiS under lupen

0

Magne Bartlett, StOR-spalten.

«StOR har ordet» er en spalte der leder for Studentorganisasjonen i Stavanger, Anine Klepp, og nestelederne Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett forteller hva de har på hjertet. Denne gangen er det Magne Bartlett som har delt sine tanker.

I løpet av vårsemesteret 2016 skal arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling komme med sin anbefaling for hvordan UiS burde organiseres for å skape bedre resultater, både innen forskning og utdanning. Denne organisasjonsutviklingsprosessen må sees i lys av at det ikke ble noen fusjon mellom Universitetet i Stavanger og Høyskolen Stord/Haugesund, samtidig som universitets og høyskolesektoren gjennomgår en strukturreform hvor mange institusjoner slår seg sammen, noe som gjør at vi får færre men større institusjoner og flere universiteter.

Utfordringen til UiS i denne sammenhengen er at vi blir stående relativt alene og at vi blir en gjennomsnittlig stor institusjon. Det blir flere universiteter, noe som betyr økt konkurranse om de beste hodene både blant studenter og vitenskapelig ansatte. Hvordan sørger vi for at UiS blir det opplagte valget for de beste studentene og faglig ansatte? Det er det arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling skal prøve å finne ut av!

Som studentrepresentant i gruppen er det viktigste for meg å sørge for at hver enkelt student på UiS får en enklere studiehverdag med større frihet til å velge relevante fag på tvers av institutt- og fakultetsgrenser. I begrepet enklere studiehverdag ligger også et økt brukerfokus fra universitetets side på studieadministrasjon. Studentene skal få god informasjon om hvilke rettigheter de har ved UiS, det skal være enkelt å få hjelp og det skal være likebehandling, det vil si at det skal være minst mulig forskjell i praksisen mellom forskjellige fakultet og institutter. Det finnes, som fremhevet i forrige utgave av SmiS, eksempler på at enkelte enheter ved UiS har brutt loven i sine interne regelverk på en måte som har rammet studentene.

En annen ting som er viktig er at UiS klarer å få til, i løpet av de nærmeste årene, en enda mer yrkesrelevant utdanning. Det vil si at flere studenter bør få muligheten til å gå ut i praksis utover de tradisjonelle praksisutdanningene, sånn at for eksempel også statsvitenskaps, økonomi eller ingeniørstudenter kan ha praksis som valgfag. Det har de fått til på institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, og det bør være fullt mulig å få til noe tilsvarende på UiS også.

UiS står ovenfor et viktig veivalg. Skal vi fortsette å prøve å bli mer som de gamle universitetene, eller skal vi prøve å bli best på noe? Kan vi for eksempel bli best på praksis og yrkesrelevans? Kan vi bli best på entreprenørskap og/eller innovasjon?

En ting er sikkert, denne prosessen gir UiS en reell mulighet til å gjøre en omstilling som stiller oss i førersete. Spørsmålet er om organisasjonen er klar for det. UiS er i likhet med resten av akademia preget av en gjennomgående konservatisme hvor status quo ser ut til å være det store målet, og utvikling styrt er et onde større enn Lord Voldemort og Darth Vader til sammen. Men, la oss håpe at denne prosessen fører til at UiS utløser sitt potensial og ikke blir et ubetydelig lite universitet som holdes i drift av distriktspolitiske hensyn.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.