StOr har ordet: Engasjement utgjør en forskjell

0
Styret i StOr

Tekst: Emma Øren

Engasjertmiljøet ved Universitetet i Stavanger er i frammarsj, og det takket være de engasjerte ildsjelene på Campus. De engasjerte studentene ved Universitetet arbeider sene kvelder for å bedre studiehverdagen til sine medstudenter. De engasjerte er dem som får sine medstudenter til å bli og til å fullføre sin grad. På mange måter kan vi si at engasjertmiljøet bygger Universitetet i Stavanger så vel som Studentbyen Stavanger.  

Det å engasjere seg tidlig i Studentparlamentet, i en linjeforening eller i en studentorganisasjon fører til et samhold og et felleskap som kan være helt uvurderlig for den enkelte student og for studentmiljøet som helhet. For engasjement utenfor skolebenken danner ikke bare vennskap, det danner også et godt grunnlag for idémyldring som kan bli til virkelighet. Idéer som studentquizer, debatter, temafester, ”den grønne bølge” og studentligaen er noen av mange eksempler på idéer som nå er blitt til virkelighet, og det kan universitetet være stolt av! 

Det å gå fra å være elev, til å bli student er et stort steg for mange og den overgangen bør ikke undervurderes. Nye studenter trenger å føle tilhørighet til noen eller noe, og engasjertmiljøet gir grunnlag for nettopp det. Engasjertmiljøet gir studentene mulighet til å utfolde seg og føle den tilhørigheten mange trenger. Så, selv om man kanskje ikke blir rik i kroner og øre av å være en engasjert student, blir man rik i felleskap, vennskap og opplevelser. Engasjertmiljøet er dermed en berikelse for den enkelte student og for institusjonen som helhet.  

Engasjement handler om å ta ansvar. Det å ha et ønske om å bedre fasilitetene og studiehverdagen for seg selv og sine medstudenter er et ansvar vi alle deler. Det å engasjere seg i studentvalget, ved å opprette en ny liste og/eller å stemme på en eksisterende liste, er et ansvar vi bør ta på alvor. Alle studenter ved Universitetet har mulighet til å påvirke sin studiesituasjon, og StudentOrganisasjonen StOr oppfordrer sine studenter til å engasjere seg i studentvalget og ta ansvar for egen trivsel. Hver stemme er utslagsgivende for hvilke saker som vil bli prioritert det kommende skoleåret.   

Engasjement er viktig, og studentene bør engasjere seg i noe de selv brenner for. Det kan være alt fra en linjeforening, en studentorganisasjon, til en liste ved studentvalget. Og dersom studentenes interesser ikke er representert på Universitetet, kan studentene enkelt opprette nye studentorganisasjoner, linjeforeninger og lister til studentvalget om ønskelig. Det viktigste er at studentene engasjerer seg, benytter muligheten til å påvirke og tar ansvar for egen studiehverdag. Uten engasjerte studenter, ville ikke studiemiljøet blomstret like fargerikt og frodig slik det gjør i dag.  

 

 

 

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.