StOr har ordet: 20-kronersordningen

0

Semesteravgift er noe alle studenter betaler i starten av hvert semester. I tillegg til semesteravgiften kan man velge å betale 40 kr som går til veldedige formål.

Halvparten går uavkortet til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), og de resterende 20 kronene gikk tidligere til UiS Aid, som i dag er avløst.

På grunn av nedleggelsen av UiS Aid, var de resterende 20 kronene uten en mottaker. Tidligere nestleder for læringsmiljø, Johannes Bratberg, tok initiativ til å opprette en ny 20 kronersordning, og i mai 2016 vedtok Studentparlamentet ordningen som innebærer at arbeidsutvalget i StOr, skal sette sammen en arbeidsgruppe som skal innstille et veldedig formål til studentparlamentet. Dette skal utføres hvert år, dvs. at studentparlamentet vedtar prosjekt, formål og/eller sak til semesteravgiften for ett år av gangen. Hvert år vil det settes sammen en ny arbeidsgruppe.

SAIH driver studentpolitisk arbeid internasjonalt, både for studenter og akademikere. De arbeider for at alle skal ha tilgang på god utdanning slik at de videre kan bidra til en mer rettferdig og et mer inkluderende samfunn. Solidaritet, likestilling og ikke-diskriminerende er verdier som ligger til grunn for deres arbeid.

I begynnelsen av september ble det satt sammen en arbeidsgruppe som har hatt i oppgave å finne et veldedig formål, prosjekt og/eller sak for 2017. Arbeidsgruppa består av: Studentpresten ved UiS, Leni Mæland, representant fra International Students Union ved UiS, Azin Kheradmand, representant fra Ingeniører uten grenser ved UiS, Geir Marius Øie, representant fra Amnesty UiS, David Salvesen og nestleder for læringsmiljø i StOr, Victoria Walberg. Det er mye å velge i og vanskelig å velge, da all veldedighet fører til at noen får det litt bedre, men avgjørelsen ble til slutt satt av arbeidsgruppa til å være UNICEF sitt Makani-prosjekt. Det er mange flyktningbarn i Jordan, og det er ikke mulig å gi alle en grunnleggende utdannelse med de ressursene Jordan har alene. Makani-prosjektets mål er å kunne gi flest mulig barn i flyktningeleirene en utdannelse. Dette innebærer alt fra grunnleggende skolegang til psykososial støtte, og ferdighetstrening. Uten UNICEF hadde over 200 000 flyktningbarn stått uten en grunnleggende skolegang, og prosjektet fortsetter å vokse. Flere flyktninger kommer og mange er barn, små barn, som vil få tilgang til utdanning hvis en Makani-skole finnes i flyktningleiren de kommer til.

De 20 kronene du betalte ekstra på din semesteravgift betyr ganske mye for noen. Takk til studentene som bidro!

Skrevet av Victoria Walberg.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.