Statsviterne: En variasjonsrik linjeforening

0

Statsviterne er en liten linjeforening, med store ambisjoner. Alle er velkomne, og det er lav terskel for å være med.

Tekst: Pia Vinningland og Lene Borchgrevink. Foto: privat

Statsviterne ved UiS jobber for å få et bedre faglig og sosialt miljø for statsvitere og samfunnsinteresserte studenter ved universitetet. Alle er velkomne, og det er lav terskel for å være med.
– Målet vårt er å gi et bredt tilbud til studentene, både faglig og sosialt. Vi ønsker at alle skal bli kjent med hverandre på tvers av klassetrinnene gjennom diverse arrangementer vi holder. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, sier Sara Jalali, leder i linjeforeningen.

Sosiale arrangementer
Noen av de sosiale arrangementene linjeforeningen holder er filmkvelder, quiz, spillekvelder, debatter, tur til Dalsnuten, hyttetur til Sirdal, sommerfest og nyttårsbord. I tillegg prøver de å få til årlige reiser med linjeforeningen. I fjor gikk veien til Brussel, men i kommende februar retter de snuten mot Berlin.
– Vi merker at det er stor interesse for å bli med oss på reise, og det er positivt. I Berlin skal vi blant annet besøke den norske ambassaden, det tyske parlamentet, og vi skal også gjøre andre sosiale ting, forteller Jalali.

«Det er mange som ikke vet hva de kan bli når de tar en bachelor i statsvitenskap, under fadderuka fikk jeg spørsmål om hva vi egentlig kunne bli etter dette studiet, og derfor ønsker vi å vise forskjellige retninger som er mulige» Henrik Steen Kristiansen.

Blant annet opprettet de i fjor et fotballag i linjeforeningen. Selv om de den gang tapte med null poeng, klarte de i år å sparke inn syv.
– Vi gjør det kun for å ha det gøy. På laget har vi oss i statsvitenskap og sosiologistudentene, som utgjør en god miks og et godt samarbeid. Linjeforeningen dekker drakter og utstyr for laget, forteller Henrik Steen Kristiansen.

Få brennende politiske sjeler
Du trenger ikke å ha store politiske ambisjoner eller være veldig engasjert i politikk for å bli med i linjeforeningen, forteller de videre.
– Det er en fordel om du er politisk aktiv, men ikke et krav. Før jeg begynte trodde jeg at alle studentene kom til å ha verv og være ledere i ungdomspartier, men det viste seg å ikke være slik. Det er faktisk minoriteten som gjør det, og de fleste har bare interessen, sier Steen Kristiansen.

Dersom Steen Kristiansen, og Jalali skal beskrive medlemmene i linjeforeningen med to ord, må det være engasjert og åpne.
– Noen påpekte at vi er godt representert i StOr og i studentparlamentet. Til å være så få, viser vi mye engasjement. Det er typisk oss. Folk sier også at vi er veldig åpne når de møter oss, så det er lett å bli en del av oss. Sammenlignet med andre, er vi en liten gjeng med store ambisjoner, forklarer de begge sammen.

Linjeforeningen er godt representert på Tappetårnet på torsdager, men forsøker også å få i gang en annen tradisjon. Tradisjon er viktig for dem.
– Vi har lyst til å få til faste debatter på Folken med forskjellige temaer. Forhåpentligvis minst en gang i måneden, sier Jalali.

Faglige arrangementer
For å fylle kalenderen med faglige arrangementer, pleier de å leie inn foredragsholdere. På disse kan alle komme og høre på. Til nå har de blant annet fått besøk av Snorre Valen, Jonas Gahr Støre, Olemic Thommessen og andre.

Det er også viktig for Statsviterne å ha stand på åpen dag, for å fortelle om mulighetene de får av studiet.
– Folk hadde hørt om linjen, men folk visste ikke hva de kunne bli. Derfor måtte jeg forklare at vi var nyttige poteter som kunne brukes i mange forskjellige arbeidsplasser, Sier Jalali.
– Det er mange som ikke vet hva de kan bli når de tar en bachelor i statsvitenskap. Under fadderuka fikk jeg spørsmål om hva vi egentlig kunne bli etter dette studiet, og derfor ønsker vi å vise forskjellige retninger som er mulige, forklarer Kristiansen.

For å få vist frem flest mulige arbeidsplasser, og vise seg selv utad, arrangerer de derfor Statsvitere i arbeid. Dette er et arrangement for å vise bredden av yrker de kan velge mellom når bachelorgraden er i boks.
– Vi pleier å ha tre personer fra forskjellige felt som snakker om sin jobb, tidligere jobber og hvordan vi kan bruke utdanningen vår. Til neste gang, som er 31. januar, skal vi få representanter fra akademia, en redaksjon og fra det offentlige. Dette er relevant for alle ved det samfunnsfaglige fakultetet, sier Jalali.

En gang i måneden presenterer SmiS en linjeforening eller studentorganisasjon, slik at flere kan bli kjent med sine engasjertmuligheter i studentmiljøet i Stavanger. Har du lyst til å ha en presentasjon av din linjeforening/studentorganisasjon? Send en mail til smis@smis.no.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.