SmiS presenterer: Arbeiderpartiets studentlag i Stavanger

0

En gang i måneden presenterer SmiS en linjeforening eller studentorganisasjon, slik at flere kan bli kjent med sine engasjertmuligheter i studentmiljøet i Stavanger.

I april i år startet Arbeiderpartiet et studentlag i Stavanger. Det ferske laget ønsker å styrke det politiske engasjementet på universitetet, og lage et godt politisk fellesskap.

Tekst: Pernille Sivesind Thomsen Foto: Pernille Sivesind Thomsen og Arbeiderpartiets studentlag i Stavanger

Det tar tid å bygge opp et studentlag, men nå forteller leder, Antonia Kvalsvik, at alt er på plass. Kvalsvik er UiS-student og sitter i bystyret for Arbeiderpartiet. Det er hun som tok initiativet til å starte laget.
– Man ser jo at UiS er et av de universitetene med minst politisk engasjerte studenter. Høyre og Venstre har etablert seg her tidligere, så jeg tenkte at hvis vi er flere partier på universitetet så kan vi skape et større politisk miljø, forteller Kvalsvik.

Studentlaget representerer Arbeiderpartiet som ønsker et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.

Lavere terskel
Lederen forteller at hun tror det er mye lettere for studentene å ta kontakt med studentlaget enn å ta kontakt med partikontoret i Stavanger.
– Når vi er tilgjengelige og synlige på universitetet er det lettere for studentene å finne et sted der de kan høre hjemme i politikken. Vi vil gjerne gi studentene en mulighet til å engasjere seg, og studentlaget ligger på en måte mellom AUF og Ap, sier Kvalsvik.

Det var slik sekretær i studentlaget, Lisa Fiskum, kom i kontakt med laget.
– Jeg er helt fra Nord-Trøndelag og når jeg kom hit var det veldig greit å kunne melde seg inn i studentlaget for å få venner utenfor studiet. Jeg visste ikke engang hvor partikontoret i Stavanger var, så jeg oppdaget dem på stand på UiS, forteller hun.

Være med å påvirke
For å kunne bli med i Arbeiderpartiet studentlag i Stavanger må du være medlem av Arbeiderpartiet. Deretter er det bare å ta kontakt med organisasjonen og si at du vil være med. Det har kommet mange medlemmer siden de startet opp i april.
– Vi ser at det er mange studenter som har meldt seg inn, og det er veldig kjekt å se. Jeg har ikke total oversikt, men det er nok rundt 40-50 studenter, forteller Kvalsvik.

Kvalsvik er opptatt av å samle studentene, og oppfordrer de som ønsker å påvirke studiehverdagen sin å melde seg inn i et politisk studentlag.
– Først og fremst er det veldig kjekt og sosialt. Hvis man syns det er vanskelig å få seg nye venner i Stavanger, så er det absolutt lurt å melde seg inn i et studentlag eller i en linjeforening. Samtidig er det en mulighet til å påvirke studiehverdagen din. Vi har tett kontakt med Arbeiderpartiet, både lokalt og nasjonalt. Det er en god mulighet for å påvirke studentbolig-situasjoner eller busstilbudet, for eksempel. Du har faktisk noe å si, forteller hun.

Deler erfaring over fylkesgrenser
Kvalsvik er fra Møre og Romsdal, Fiskum er fra Nord-Trøndelag og studentlagets nestleder, Kaja Kirkerød Eliassen er fra Østlandet. De har alle vært aktive i Arbeiderpartiet i sine opprinnelige fylker, og setter pris på å kunne dele sine erfaringer med hverandre.
– Det å ha erfaringer fra ulike fylker gjør at man nesten klarer å fatte en landsbasispolitikk. Vi har ulike erfaringer og ulike meninger fordi vi har vokst opp på forskjellige plasser, sier Kvalsvik.

Nestleder Eliassen forteller at det er fint å ha ulike erfaringer når man blir med i en nystartet organisasjon.
– Det er en fordel at det er så nytt, fordi da er du med på å forme hvordan det blir videre. Det er veldig interessant, forteller hun.

De tre UiS-studentene er også enige om at det er fint å bli kjent med hverandre på tvers av studier.
– Kaja og Antonia går statsvitenskap og jeg går lektor. Det er fint å bli kjent med studenter som ikke går på samme studie, sier Fiskum.

Vil skape et godt politisk studentmiljø
Kvalsvik forteller at målet til studentlaget er det samme som de andre studentpolitiske lagene.
– Vi ønsker å engasjere flest mulig, og å skape et godt, sunt politisk miljø på universitetet. Vi vil ikke ha drittslenging og krangling mellom partiene, sier hun.

Studentlaget stod på stand under fadderuka og engasjertdagen, og ønsker å stå på stand på universitetet en gang i måneden. Laget har også planer om å ha aktiviteter i forkant av valget i USA, og ønsker å ha temamøte og valgvake når den tid kommer. Utover det vil de ha medlemsmøter annen hver måned, og de har allerede arrangert quiz, noe de vil fortsette med.
– Vi ønsker å opprettholde en kontinuerligtet, så det blir lett for studentene å bli engasjerte, forteller hun.

Hvis du er interessert i å bli med Arbeiderpartiets studentlag i Stavanger kan du ta kontakt på Facebook-siden deres, eller sende en mail til antoniakvalsvik@gmail.com.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.