Sensursaken: Vil utrede botsystem på nyåret

0

I dag var saken om sen sensur oppe i Læringsmiljøutvalget (LU), etter at LU i oktober la frem at det var en økning i sene sensurer siden forrige rapport (lenke).

– Det blir vanskelig å sette i verk omfattende tiltak før vi vet at grunnlaget er korrekt. Og vi vet at grunnlaget ikke er korrekt, sa Utdanningsdirektør Veslemøy Hagen da hun la frem saken for utvalget i dag.

Derfor ville hun, til neste møte, “fortsette arbeidet med å rapportere, og gi en henvendelse til fakultetene om at utvalget går gjennom rutinene”.

I vedtakene fra februar står det blant annet at “enhetene oppfordres til å gjennomgå rutinene for fastsetting av sensurfrist med tanke på at fristene fastsettes i tråd med lovverket, og at satte frister overholdes“, og at “rapport over eventuelle brudd på sensurfrist legges frem for læringsmiljøutvalget to ganger i året, med eventuelle forslag til rutineendringer/nye rutiner“.

Dette er saken: Over 3000 eksamensresultater ble levert for sent (lenke)

Anne Marie Lund er studentmedlem i utvalget, og er skuffet over oppfølgingen siden forrige rapport.

– Jeg føler ikke at vedtaket har blitt oppfulgt. Dette med å gå gjennom rutinene mener jeg burde blitt gjort i vår, sier Lund.

Hun syns saken som er lagt frem er for dårlig

– Ikke bare tallene, men saken i seg selv. Det står i saken at det skal komme forslag – men det er ingen forslag. Derfor syns jeg saken er dårlig.

– Forventer riktige tall

Aleksander Egeli, som er studentmedlem i utvalget, sier seg enig med Lund.

– Jeg forventer å se mer detaljerte rutineendringer. Jeg trodde det ble satt i gang et rutinearbeid når utvalget la fram den forrige rapporten i februar. Og så er det ikke blitt gjort noe. Jeg håper dette blir tatt seriøst, sier Egeli, og legger til:

– Nå når vi ser at tallene ikke går ned, så tror jeg at sanksjoner er den eneste måten å få dem ned. Ikke problematiser dette med “tallene er kanskje ikke riktige”, for vi forventer at rapporter skal vise riktige tall.

(PSST: Egeli er også bidragsyter for SmiS)

– Vi har gjort noe

Hagen er uenig i at ingenting er gjort.

– For meg er det viktig å si at det faktisk er gjort noe. SV har for eksempel hatt veldig fokus på dette innad i fakultetet. Det er da feil å si at det ikke er gjort noe. Saken er en presentasjon, og tallene er ferske. Jeg tenkte at vi skulle komme tilbake med vedtak, sier Hagen.

LES OGSÅ: Utdanningsdirektøren mener studentene har fått sensuren i tide (lenke).

Utvalget kom frem til at et botsystem vil bli tatt opp igjen etter jul, som et mulig tiltak. Da skal Hagen legge frem to planer med mulige tiltak, hvor botsystem er et av dem.

StOr-leder Jørgen Sjøberg har argumentert for botsystemet siden i vår. Han hadde forventet seg at konkrete tiltak skulle settes i gang etter forrige møte.

– Det ble vedtatt i våres at vi får rapporten, og så skal det komme tiltak. Men jeg ser ingen tiltak i sakspapirene. Botsystemet tvinger fram endringer som vi alle er enige i at må på plass.

Vil utrede botsystem 

Sjøberg er tydelig på at han ikke ønsker botsystemet avfeid.

– En ting er at dere ikke ønsker å innføre botsystemet, men jeg ser ikke noen andre forslag. Til neste møte må vi ha en seriøs gjennomgang av botsystemet, og vi bør sende ut en oversikt over hva instituttene ville fått i bøter nå på høstsemesteret. Jeg syns vi skal gjøre dette nå, sier Sjøberg.

Sjøberg legger til at han forventet at det skulle legges frem tiltak til dette møtet.

– Det som nå er foreslått som vedtak, er at det skal være en orientering. Er det noen plan utover det som ble foreslått i fjor? Vi ser at det ikke funker. Vi vil ha en skikkelig gjennomgang, og hvis det er slik at delkarakterene kan ha skylden i de høye tallene, burde det komme frem i rapporten.

Det ble altså ikke vedtatt hverken botsystem eller andre tiltak til våren, men Utdanningsdirektøren skal fortsette å jobbe med rutinene, og skal i februar legge frem to mulige tiltaksplaner. Da skal botsystem være én av to mulige tiltak.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.