Satser på et nytt rekordår med Studiebarometeret

0
Marit Cecilie Farsund, seniorrådgiver ved utdanningsavdelingen og Sara Sunniva Jalali, Nestleder for Utdanning i StOr

UiS har fra det første året Studiebarometeret ble gjennomført, gått fra å være universitetet med lavest svarprosent, til det med høyest. Nå satser de på ny rekord.

 

Marit Cecilie Farsund, seniorrådgiver ved utdanningsavdelingen og Sara Sunniva Jalali, Nestleder for Utdanning i StOr

STUDIEBAROMETERET: I dag starter Studentbarometeret, som er den nasjonale studentundersøkelsen som måler studentenes opplevelse av studiekvalitet. Det er andreårs- og femteårsstudenter som får muligheten til å ta undersøkelsen.

Skal slå rekorden fra i fjor

I fjor var Universitetet i Stavanger det universitetet med høyest svardeltagelse i landet, med sine 49 svarprosent. I år satser de på at enda flere studenter vil svare på undersøkelsen, og har satt seg et ambisiøst mål om å nå 55 svarprosent.

Mye tid har blitt lagt ned i planen for hvordan de skal få dette til, og det er satt av en del ressurser for en vellykket gjennomføring av undersøkelsen, informerer Marit Cecilie Farsund, seniorrådgiver ved utdanningsavdelingen.

– NOKUT, som gjennomfører undersøkelsen, har undersøkt hva som er viktig for å oppnå høy svarprosent. Da fant de ut at konkurranseklima, informasjon til studentene i forelesning og å orientere foreleserne, slik at de kan fremsnakke undersøkelsen, har mye å si for resultatene, forteller hun, og legger til at de med utgangspunkt i dette har laget en plan med aktiviteter, informasjonskanaler og informasjonsmetoder.

Suksessfull dassavis

En av de store suksesskriteriene i fjor var at StOr var aktivt med og spre budskapet om undersøkelsen til studentene. Deres hovedjobb er å spre budskapet til studentene, og fortelle dem at de har en stemme å bruke. I fjor laget de blant annet en dassavis.

– Det var en kjempesuksess i fjor. Flere studenter jeg har snakket med hadde fått med seg at undersøkelsen pågikk via dassavisen. Det handler litt om det å bli kjent med navnet på undersøkelsen, så hører du mer om den før du kanskje tar undersøkelsen, forklarer Sara Sunniva Jalali, Nestleder for Utdanning i StOr.

Derfor skal de henge opp en dassavis i år også. StOr og studentambassadører skal i tillegg dra på undervisningsbesøk for å informere om Studiebarometeret.

– Vi ser at det er i undervisningen det gir størst effekt å informere, fordi der sitter de og blir oppfordret til det der og da. Det skal settes av tid i undervisningen, slik at studentene kan ta undersøkelsen med en gang, forteller Jalali.

Tar resultatene på alvor

Studentundersøkelsen ble for første gang gjennomført i 2013. Den gang fikk UIS den laveste svarprosenten i landet, med 17 prosent.

– Studiebarometeret har etablert seg som Norges viktigste studentundersøkelse. Så det er veldig viktig å få studentene til å svare. Dette legger grunnlaget for utvikling av studiekvaliteten ved UiS, forteller Farsund, og legger til;

– Dette er vi enda mer bevisst på nå enn før. Undersøkelsen er ikke så gammel, vi har brukt litt tid på å komme oss inn i det og bli kjent med undersøkelsen.

Nå stilles det krav til fakultetene om at de skal følge opp resultatene sine. Resultatene skal diskuteres på fakultetet, på instituttet, i faggrupper og med studentene. Resultatene blir også lagt frem i utvalg ved universitetet, blant annet i styret, Læringsmiljøutvalget og Utdanningsutvalget.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra fakultetene viser at resultatene fra Studiebarometeret blir behørig gjennomgått og behandlet i institusjonen. Studentene er også med når resultatene diskuteres. I fellesskap utarbeides det tiltak for å imøtekomme tilbakemeldinger UiS får gjennom Studiebarometeret. Det er svært viktig at studentene ser at den tilbakemeldingen de gir gjennom Studiebarometeret, blir tatt på alvor og fører til forbedringer, sier Farsund.

Universitetet jobber konstant med å forbedre studiekvaliteten på flere områder. I dette arbeidet Gir studiebarometeret en pekepinn på hvilke områder som er viktigst for studentene.

– Resultatene fra undersøkelsen tas på alvor. Studiebarometeret blir en slags veiviser på hva studentene synes er viktigst. Istedenfor at vi skal sette i gang tiltak som vi ansatte eller forelesere tror hadde vært bra, kommer studentene med sine innspill slik at vi kan tilpasse det, sier Farsund.

– Vi jobber tett med studentene, og er det en ting jeg har erfart, er det at studenter har meninger. Både om hva som er bra, og hva som kan bli bedre. Da tror jeg det er viktig at det kommer frem i en undersøkelse. Det er også viktig at studentene ser at det blir gjort noe med resultatene og at de blir tatt seriøst, forklarer Jalali.

I fjor vant journaliststudentene fest

Som i fjor, gjør universitetet det til en konkurranse å oppnå høyest mulig deltagelse i Studiebarometeret. I fjor vant programmet som hadde høyest svarprosent, og da stakk journaliststudentene av med seieren. Dette fikk de til ved å følge med på de oppdaterte tallene på svarprosent ved universitetet, og med oppfordringer fra lærerne.

– I år blir det to vinnere, ettersom det er vanskelig for programmene med mange studenter å vinne på svarprosent. Derfor skal vi stelle i stand fest på Studentenes Hus for programmet med flest svar og for programmet med høyest svarprosent, sier Farsund.

Som i fjor, blir det mulig å følge med på svarprosenten underveis i undersøkelsen. Man kan både se på svarprosenten som viser deltagelse per program, og deltagelse per institusjon i landet. Lenke til «svarometer» blir lagt ut på studentsidene til UiS, Canvas og på sosiale medier så snart de er tilgjengelige.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.