Rekordmange søkere til UiS – her er de mest populære studiene

47
Foto: Arkiv

I dag kom hele oversikten over søkere fra samordna opptak, lokalt opptak og internasjonale søkere. Aldri har flere søkt seg til UiS.

Se topplistene nederst i saken!

6 366 primærsøkere har UiS som førstevalg i år i det nasjonale opptaket, Samordna opptak, en økning på 5,4 prosent fra i fjor. Det er den høyeste søkningen til grunnutdanningene ved UiS noensinne.

Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS (Foto: UiS)

Hele 3 525 søkere har satt en av de 261 ledige studieplassene som sitt førstevalg i det rekordstore internasjonale opptaket ved UiS. Det er en økning på 34 prosent. Det lokale opptaket ved UiS, som omfatter toårige masterutdanninger og videreutdanninger, har sitt nest beste år med 5 905 primærsøkere, en oppgang på tre prosent.

– Dette er fantastiske nyheter for UiS, og vi er glade for at stadig flere vil studere hos oss. Det viser at UiS er et attraktivt universitet både nasjonalt og internasjonalt, og at vi har gode fagmiljøer og samfunnsaktuelle utdanninger som studentene etterspør, sier Rune Dahl Fitjar, som er prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS.

Helse på topp – suksess for psykologi

Helse, psykologi og økonomi er de mest søkte utdanningene ved UiS i Samordna opptak. Som tidligere år er det sykepleieutdanningen som topper søkerlisten, med over 800 primærsøkere. Også paramedisinutdanningen, som var nytt studietilbud i fjor, har fortsatt høye søkertall.

–  De siste månedene er det blitt enda tydeligere hvor viktige helseyrkene er for samfunnet. Det er bra at mange ønsker å utdanne seg innenfor omsorg og helse. UiS satser på helserelaterte utdanninger. Det er mye spennende som skjer framover med nytt sykehus på Ullandhaug i 2023, og forhåpentligvis også medisinstudier ved UiS, understreker Fitjar.

Det nye bachelorprogrammet i psykologi har nær 19 primærsøkere per studieplass, og er det nest mest søkte studiet ved UiS. På landsbasis er psykologistudiet ved UiS det åttende mest søkte studieprogrammet i primærsøkere per studieplass uansett studieretning.

– Interessen for studiet har vært stor på forhånd, og det er fantastisk at så mange ønsker å studere vårt program. Studiet svarer helt klart på et økende behov i samfunnet.  Vi vet at psykologikompetanse er etterspurt på mange arenaer både i offentlig og privat sektor, sier Turid Borgen, fungerende dekan på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Etter psykologistudiet følger bachelor i økonomi og administrasjon, som har rekordsøkning i år. Utdanningen med størst økning i prosent er bachelor i engelsk språk og litteratur, som har en oppgang på over 120 prosent. Andre lærerrelaterte utdanninger med økning i søkertall er toårig masterutdanning i spesialpedagogikk og samlingsbasert videreutdanning i praktisk pedagogikk (PPU). Sistnevnte topper listen over de mest søkte toårige masterprogrammene og videreutdanningene i UiS sitt lokale opptak.

Satsing på data gir uttelling 

Data fortsetter å være populært, og det merkes på søkertallene til datautdanningene med oppgang både i Samordna opptak, lokalt opptak og fra internasjonale søkere. Størst er økningen i internasjonalt opptak med 37 prosent flere søkere.

– UiS har satset på datautdanninger de siste årene og har fem masterutdanninger, der studentene lærer alt fra robotteknologi til sikre datasystemer og beregning av store datamengder. Datakompetanse trengs på stadig flere områder i samfunnet, også innenfor helseteknologi. Vi ser også at datastudenter ofte får jobb før de er ferdige med utdanningen, slår Fitjar fast.

Antallet søkere til energiutdanningene øker i år med 32 prosent til bachelor- og femårige masterutdanninger, og med 15 prosent til de toårige masterutdanningene i det internasjonale opptaket. For de nasjonale søkerne til toårige masterutdanninger i energi er det imidlertid en nedgang på 25 prosent.

– UiS har jobbet med omstilling av de petroleumsrettede utdanningene til å omfatte alle typer energi. Studentene på disse utdanningene kan i framtiden bidra med konkrete løsninger uavhengig av energikilde. Jeg gleder meg også over gode tall for flere fornybar- og miljøstudier, poengterer Fitjar.

For de internasjonale søkerne er det oppgang på nesten alle utdanninger med over 13 primærsøkere per studieplass. På topplisten finner vi blant annet sosialfaglige utdanninger, datautdanninger og teknologiutdanninger.

Korona-effekt hos Samordna opptak

150 784 personer har per 16. april 2020 søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom
Samordna opptak. Dette er 12 052 flere søkere enn i 2019, det vil si en økning på 8,7 %. Det er etter en svak nedgang i antall søkere i 2019. Kombinert med stabilt antall studieplasser vil økningen i søkertallene føre til større konkurranse om plassene, skriver Samordna Opptak i en pressemelding.

– Mye av økningen kan nok knyttes til situasjonen med koronavirus, som skaper usikkerhet i arbeidsmarkedet og rundt mulighetene for å studere i utlandet eller ta et år på folkehøgskole, sier direktør i Unit, Roar Olsen.

Økning i antall personer som søkte i siste liten kan tyde på at flere enn vanlig ønsker å ha
en plan B ved å søke høyere utdanning i Norge; 24 702 søkte 15. april i år, mot 14 128 samme dag i fjor.

Se topplistene

Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.

Studier med flest primærsøkere – Samordna Opptak
Studier med flest søkere per studieplass – Samordna Opptak
Studier med flest primærsøkere – Lokalt opptak
Studier med flest søkere – Internasjonalt opptak
* Er ikke primærsøkere da dette er et eget opptak. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.