Politisk kommentar: Parkeringsrot på Ullandhaug 

0

Debatten rundt gratis parkering på campus Ullandhaug måtte komme opp igjen før eller siden. Stavanger kommune innfører stadig strengere parkeringsnormer i sine områdeplaner, både når det gjelder antallet plasser per kvadratmeter og pris på parkering. Det må sees i sammenheng med at Stavanger kommune har forpliktet seg til nullvekst i biltrafikk, og at vi lever i en tid med stadig større fokus på å få ned utslipp, særlig fra transport. 

Denne gangen var det NRK Rogaland som dro debatten i gang, med saken om at flere politikere i Stavanger ønsker å fjerne gratis parkering for studenter. I spissen for dette står tidligere StOr-leder og studentrepresentant i UiS-styret, Eirik Faret Sakariassen, som er kommunalråd og gruppeleder for SVs bystyregruppe. Han ønsker å innføre parkeringsavgift på Ullandhaug så fort som mulig, han sier faktisk til NRK han mener tiden er overmoden for det. (Lenke)

Det er ingen nyhet at kommunen ønsker å innføre parkeringsavgift på Ullandhaug. Det ligger som en langsiktig føring i områdeplanen for universitetsområdet, som ble vedtatt av bystyret mars 2017. Her er det blant annet tegnet inn flere parkeringshus, som skal erstatte dagens parkeringsplasser. I dag utgjør de 50 prosent av UiS sitt arealmessige fotavtrykk.  

Det er nok rimelig å anta at det var i forbindelse med oppføringen av disse, både universitetsledelsen og de fleste partiene som stemte for områdeplanen i bystyret, hadde sett for seg å innføre parkeringsavgift. Så kom Sakariassen på banen og ville ha fortgang på prosessen. 

Sakariassen sitt forslag resonnerte tydeligvis godt i redaksjonene til lokale medier. Både Aftenbladet(Lenke) og Rogalands Avis(Lenke) støttet forslaget på lederplass, og mener at studenter bare må finne seg i et dårlig kollektivtilbud eller sykle i det deilige stavangerværet – dersom de ikke er villige til å betale for parkering.  

Hverken de lokale mediene eller Sakariassen ser i denne sammenhengen ut til å bry seg nevneverdig om det faktum at studenter er en av de gruppene i samfunnet som er svakest stilt økonomisk. Hadde det vært snakk om en hvilken som helst annen gruppe som er avhengig av månedlige overføringer fra det offentlige, kan du være sikker på at Sakariassen hadde vært den siste til å pålegge disse noen form for økonomisk byrde. Men den tidligere studentforkjemperen har tydeligvis blitt voksen i ordets verste forstand. 

Heldigvis for både Sakariassen, Lars Helle og Bjørn Sæbø, har jeg et forslag til en midlertidig løsning. Løsningen bør være tilfredsstillende for deres avgiftsinnkrevende miljøsamvittighet, fram til det kommer på plass et kollektivtilbud som faktisk kan forsvare det de etterspør.  

Det er 1600 ansatte ved UiS. Jeg vil tro at gjennomsnittslønningen blant disse er høy nok til at de har råd til å betale en parkeringsavgift uten at det gjør et betydelig innhogg i økonomien deres. Det er også rimelig å anta at mange av bilene som står parkert rundt omkring på UiS tilhører ansatte. Mange, særlig i ledelsen, har også en egen reservert parkeringsplass som de ikke betaler et eneste øre for, siden statlig ansatte og ledere har alt for få frynsegoder fra før av.       

Avgiftskameratene i SV, SA og RA kan altså godt få viljen sin for min del. Det er bare å innføre parkeringsavgift, men kun for de ansatte, de har jo tross alt råd til det. Så får man ta en ny vurdering om noen år når det skal bygges parkeringshus, eller aller helst når vi forhåpentligvis får et bedre kollektivtilbud i forbindelse med utbyggingen av det nye sykehuset. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.