Politikkens viktighet

0

Et nytt semester og et nytt år er over oss. 2020 er starten på et nytt tiår, men det er også i seg selv et viktig år som vil ha mye å si for vår fremtid. I løpet av året vil det holdes valg i USA, og Storbritannia vil være ute av EU.  I Norge er det et mellomår, et år hvor vi skal gjøre oss klare for et nytt Stortingsvalg. I den anledning er det viktig at vi studenter tenker oss godt over hvordan vi ønsker at den politiske fremtiden skal videreutvikles. 

Fredrik Myklebust Iversen, Leder – Høyres Studenter Stavanger

LESERBREV: Universitetet i Stavanger består av mange forskjellige interessante og dyktige studenter som skal prege fremtiden. De representerer et mangfold av personlige ideologiske oppfatninger og faglige kunnskaper, og skaper sammen et dynamisk fellesskap. Dette fellesskapet skal vi sette pris på, og vi må på våre egne måter prege det. Om man studerer petroleumsteknologi, drama, juss, hotell og reiseliv, helsefag eller språkfag, er det viktig at vi som individer setter våre preg på fellesskapet vi har på UiS, og at vi er bevisste om politikkens viktighet. Fordi politikk er viktig. 

Politikk kan defineres som «Hvem som får hva, hvor og hvordan». Politikk er så å si alt rundt oss, og vi kan finne spor av det overalt. Det er fordelingen av goder, og som individer er det viktig at vi er bevisste over hvilken verdi vi skal tillegge disse godene og, ikke minst, hvordan vi skal fordele dem. Hvordan akkurat dine fremtidige jobbmuligheter ser ut, hviler mye på hvordan politikken utformes. Som studenter bør dette være en av våre fremste interesser: nemlig at vi får et godt og bærekraftig arbeidsmarked som vi kan delta i etter ferdig utdanning. Veien dit er ikke skrevet ned i stein, men lages av dem som ønsker å påvirke. Vi lever i et demokrati, og som ansvarlige demokratiske borgere er det ekstremt viktig at vi alle gjør vårt ytterste i å få en forståelse for hvordan vi ønsker at samfunnet skal se ut i fremtiden. Om man er tilhenger for en liberalistisk eller sosialistisk politikk har ikke mye å si; det som har noe å si er at vi sammen diskuterer hverandres fordommer, meninger og tanker i et åpent forum for å bli mer bevisste på «hva, hvor og hvordan» godene blir fordelt. 

Som leder i Høyres Studenter Stavanger ønsker jeg å organisere konservative studenter; ideologisk, sosialt og politisk i Stavangerregionen. For at vår organisasjon skal klare dette må vi først og fremst ha et relevant forum hvor «konservative studenter», et begrep opp til egen definisjon, får plass til å samle seg. Det er derfor våre medlemsmøter er åpne for alle interesserte, og det derfor vi håper at denne appellen til økt politisk engasjement vil føre til både økt engasjement for, og imot, vårt formål. 

Tankegangen om politikkens viktighet er ikke ny, og for å avslutte vil jeg referere til Aristoteles sine tanker rundt emnet. Ifølge ham blir mennesket et menneske når det er rundt andre, i et samfunn styrt gjennom lover og normer. Mennesket utvikler sitt potensiale og realiserer dens naturlige mål i en sosial kontekst: eudaimonia, eller «det gode liv». Mennesket er således et politisk vesen, en kategorisering vi bør fremskyve i dag, med fremtidens usikkerhet i tankene. 

Redaksjonen oppfordrer til debatt. Send ditt leserbrev til redaksjonen@smis.no .

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.