Over 3.000 eksamensresultater ble forsinket

0

Tallene for sensur av eksamen for våren 2017 er klare, og viser at totalt 21 prosent av sensurene ved UiS ble forsinket. Det er en økning på tre prosentpoeng siden 2016. 

15 prosent av kandidatene har fått forsinket sensur, og det vil si at rundt 3.200 eksamensresultater har altså blitt levert for sent.

– Problemet er at melding ikke blir sendt ut til studentene når sensuren blir forsinket, fortalte StOr-leder Jørgen Sjøberg på Engasjertmøtet denne uken.

I universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd står det at “Sensur skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.

Videre står det i bestemmelsen at reglene for sensurfrist er en viktig bestemmelse for studentene, og at de skal fortolkes strengt.

Saken fortsetter under illustrasjonen.

 

StOr har foreslått bøter

Sjøberg forteller at saken var oppe i Læringsmiljøutvalget i fjor. Da foreslo StOr å bøtelegge fakultetet per dag med forsinket levering. Det fikk de utelukkende negative tilbakemeldinger på fra utvalget.

Læringsmiljøutvalget kom da frem til at de skulle forsøke andre tiltak.

– Det var noe uklare forslag som kom frem i Læringsmiljøutvalget. Hvis det ikke skjedde noe, skulle de ta det opp på nytt, fortalte Sjøberg til engasjertmiljøet på møtet.

Leder Jørgen Sjøberg forteller at StOr vil fortsette å pushe Læringsmiljøutvalget på sensurfristene.

Nå har altså forsinkelsene økt i omfang, og StOr ønsker derfor å ta opp bøtelegging, som ett av flere forslag, på nytt i møtet som er i neste uke. De har blant annet sett for seg et liknende system som NTNU har. De bøtelegger per dag med forsinkelse, og pengene går til Læringsmiljøutvalget.

– Man kan fremdeles søke om utsatt sensur, men man får bukt med at studentene ikke får beskjed. Det er mye småting inne i denne saken som et botsystem vil røske opp i, foteller Sjøberg.

I henhold til eksamensforskriften til UiS, er det Dekan ved hvert fakultet som er ansvarlig for at sensuren kommer i tide. Sjøberg forklarer at de derfor vil foreslå at fakultetet blir bøtlagt.

Utdanningsdirektør Veslemøy Hagen skriver i en kommentar at en del av forsinkelsene har tekniske årsaker.

– Særlig i sammenheng med at delkarakterer ikke blir slått sammen, og dermed ikke blir registrerte som ferdig sensur. Kandidatene er likevel informerte om delkarakterene. Dette kan være en del av forklaringen på at tallene er så høye som de er. Sensuren er i en del tilfeller derfor ikke forsinket, og studentene har fått karakter innen fristen.

Vil få oversikt over situasjonen

Hagen skriver at det også kan være grunn til å tro at det er brudd på sensurfristen.

– Utdanningsdirektøren ønsker å få et grundig overblikk over situasjonen, og vil foreta en gjennomgang av rutinene slik at tallene viser faktisk situasjon. Fakultetene vil bli bedt om å gjøre en gjennomgang av tallene for sine sensurer.

– Dersom resultatene av gjennomgangen viser at det fremdeles er brudd på sensurfristen, vil utdanningsdirektøren legge fram sak med oppdaterte tall og eventuelle tiltak til forbedring i februarmøtet for utvalget, skriver hun.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.