Nå haster det om du vil bli Stavangers mektigste student

35

14.april er fristen for å stille til valg til en rekke verv i Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr). 

16. juni er det en ny person som får “hjørnekontor med konferansebord og skjerm på 65 tommer” i Studentenes hus. Da er Joachim Børlie ferdig som StOr-leder. Nå søker valgkomiteen erstattere for han og syv andre verv.

– Vi har veldig bra oppslutning i år, føler vi. Så vi håper på at dette blir en bra innstilling, skriver leder av valgkomiteen, Christian Hjelle til SmiS.

I StOr er det fire verv som skal fylles. Leder, nestleder for utdanning, nestleder for læringsmiljø og medlem av kontroll- og kvalitetskomiteen.

Leder av StOr er den øverste tillitsvalgte for studentene på UiS og har det overordnende politiske og organisatoriske ansvaret i StOr. Som leder har du tett kontakt med universitetsledelsen og studentstyret. Du har ansvar for å jobbe for gjennomslag av vedtak gjort i studentparlamentet, og lede møtene i arbeidsutvalget.

Vervet innebærer en fast lønn på 307.600 kr samt hjørnekontor med konferansebord og skjerm på 65 tommer, skriver StOr i utlysningen.

Mahnoor Raja er i dag nestleder for læringsmiljø i StOr. (Foto: Philip Bergset/Arkiv)

Nestleder for læringsmiljø har, som tittelen tilsier, ansvar for læringsmiljøet på UiS og sitter i læringsmiljøutvalget. Som valgt til dette vervet skal du følge opp og veilede studentorganisasjoner, samarbeide med SiS om studentvelferd og gjennomføre studentvalget. Vervet har en fast lønn på 303.800 kroner.

– Det jeg har lært er at denne jobben er det du gjør ut av den. For meg var det veldig viktig at studentene følte seg sett på campus. Jeg fant også ut at det er viktig med en åpen dør-policy, møte studentenes behov og jobbe med å bedre hvor imøtekommende StOr er, forteller nåværende nestleder for læringsmiljø Mahnoor Raja.

Nestleder for utdanning har ansvar for det utdanningspolitiske i StOr og sitter i utdanningsutvalget.

– Det utdanningspolitiske arbeidet innebærer blandt annet å ha ansvar for de tillitsvalgte i styrer, råd og utvalg, samt sitte i utdannningsutvalget og å hjelpe studenter med generelle spørsmål om utdanningen sin, forteller nåværende nestleder Philip Jamissen.

Vervet har en fast lønn på 303.800 kroner.

De tre vervene i StOr krever at det skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, fra 15. juni 2020 til 30. juni 2021. Det betyr at du må søke permisjon fra evetuelle studier du holder på med. StOr anbefaler heller ikke deltidsstudier eller deltidsjobber samtidig.

StOr søker også nytt medlem til kontroll- og kvalitetskomiteen. Arbeidet går ut på å delta på møter i studentparlamentet og på arbeidsutvalgets innstillende møter, og sikre at arbeidet utføres i tråd med vedtak, handlingsplaner og styringsdokumenter. Den valgte skal sitte fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021, er honorert med 9990 kroner og kan fint kombinere arbeidet med studier.

Fadderfestival

Tidligere Faddersjef Christian Hjelle er nå leder av valgkomiteen. Her fra fjorårets fadderfestival. (Foto: Philip Bergset/Arkiv)

Også Fadderfestivalen skal ha nye ledere. Faddersjef, nestleder event og nestleder organisatorisk.

Faddersjefen har det overordnede ansvaret for driften av organisasjonen, økonomien, personalansvar og skal rapportere til studentparlamentet. Som sjef for fadderfestivalen skal du utforme festivalen for 2021, rekruttere faddere, presentere Stavanger for nye studenter og introdusere dem for studentorganisasjoner og Velferdstinget. Den nye faddersjefen sitter fra 1. september 2020 til 1. november 2021 og har en fast lønn (om lag 90.000 kroner, avhengig av budsjett).

Nestleder event for Fadderfestivalen er stedfortreder for Faddersjefen og har ansvar for booking av artister og arrangementer under Fadderfestivalen 2021.  Nestleder event sitter samme periode som faddersjef og tjener om lag 45 000 kroner.

Nestleder organisatorisk er også stedfortreder for faddersjefen og har ansvar for den organisatoriske driften. Dette vervet har spesielt økonomisk ansvar. Nestleder organisatorisk sitter samme periode som faddersjef og tjener om lag 45 000 kroner.

Alle vervene til Fadderfestivalen kan kombineres med studier.

Studenter i UiS-styret

Universitetstyret på UiS skal fylle to plasser som skal representere studentene på universitetet. Disse trenger også hver sin vararepresentant.

Universitetsstyret består av elleve representanter bestående av to studentrepresentanter, fire eksterne medlemmer, tre interne medlemmer samt prorektor og rektor. Studentrepresentantene skal være med å bestemme det beste for universitetet og studentene. Universtetstyret fatter alle overordnende beslutninger. Valgkomiteen skal innstille på to faste representanter og to vararepresentanter. Valgkomiteen skriver at det skal etterstrebes å ha én mannlig og én kvinnelig blant begge. Representantene skal sitte fra 1. august 2020 til 31. juli 2021 og blir honorert 70.000 kr., samt et honorar på mellom 7500 og 10500 kroner per møte.

Alle vervene har frist 14. april og kan søkes til her. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.