Nå blir det billigere buss

39

Tirsdag godkjente fylkestinget forslaget om billigere busskort og å styrke enkelte bussruter. Dermed blir studentbilletten enda billigere. 

Pengene kommer i sammenheng med byvekstavtalen, og i februar vedtok samferdselsutvalget Kolumbus sitt forslag til hvordan pengene skulle benyttes. Et delforslag var å redusere prisen på månedskort i sone 1 fra 760 kroner til 620 kroner. Samferdselsutvalget satt ned prisen 20 kroner ytterligere, til 600 kroner.

Prisene på honnør-, vernepliktig- og studentbillett følger automatisk etter pris for voksen. Det betyr at studenter får månedskort til 300 kroner, mot dagens 380 kroner. Regjeringen har satt av 850 millioner kroner til styrking av kollektivtilbudet i Rogaland de neste ti årene, og det er disse pengene som nå skal brukes til prisreduksjonen.

Flere avganger fra UiS

I tillegg til billigere busskort skal rute X60 som går mellom Stavanger og Sandnes styrkes. På hverdager dobles antall avganger for ruten som hyppig brukes av studenter på Universitetet. Dette skjer først etter sommerferien, fordi Kolumbus og busselskapene skal bestille nye busser.

Det skal brukes omlag 10,9 millioner kroner årlig på prisreduksjonen. Fylkesrådmannen skriver at de er fornøyd med at Rogaland fylkeskommune har fått de nevnte tilskuddsordningene. Det setter ifølge dem Nord-Jæren i stand til å foreta et kollektivløft som vil kunne bidra i arbeidet med å oppnå nullvekstmålet.

– Dette er en sak vi har prioritert, forteller Kjartan Alexander Lunde, leder av Stavanger Venstre og medlem av samferdselsutvalget.

Ifølge han skal prisreduksjonen etter planen iverksettes i mai. Det forutsetter at byvekstavtalen blir signert av regjeringen i april.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.