– Lykke til, Henrik!

44
INTERNASJONAL: Nåværende StOr-leder Joachim Børlie innstilles som internasjonal ansavrlig i NSO. (Foto: Philip Bergset/Arkiv)

24. januar fikk vi store justeringer i regjeringskabalen. Blant annet fikk studentene, og høyere utdanningssektoren ny minister. Henrik Asheim, som vikarierte i samme rolle i 2017 skal nå lede en sektor full av interessenter både internt og eksternt. Den viktigste, er selvfølgelig etter vårt syn at han lytter til studentene. Studentorganisasjonen StOr ved UiS støtter opp om Norsk Studentorganisasjons krav om 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 11 måneder i studiestøtte. Mer penger gir oss muligheten til både å studere mer, jobbe mindre, men også engasjere oss i alt det man kan gjøre utenfor studiet ved Universitetet i Stavanger.

For studentene ved UiS, og alle andre studenter rundt om i det ganske land er det viktig at det gjøres noe med finansieringsordningen for studentboliger, slik at Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) får mer penger for å rehabilitere gamle studentboliger og bygge nye. Flere studentboliger, sammen med økt studiestøtten er de to store tiltakene som bidrar til lik rett til utdanning, et prinsipp som må vernes om, og videreutvikles. Som du selv har sagt, Henrik ‘’ Det viktigste er at alle har lik rett til utdanning, og ikke er avhengig av jobb eller støtte fra foreldrene’’.

Spesielt for oss som studerer i dag, og i fremtiden skal studere ved Universitetet i Stavanger er det viktig at man gir institusjonen muligheten til å videreutvikle den eksisterende bygningsmassen. I dag savner vi spesielt arealer til studentkultur, og foreningsliv. I fremtiden vil også nye arealer til studentaktiv læring være nødvendig for å gi oss en utdannelse for morgendagens arbeidsliv.

Avslutningsvis vil vi takke Iselin Nybø for jobben hun har gjort for studentene ved UiS og i resten av landet, og ønske Henrik lykke til i ny jobb. Kaffen er alltid klar hos oss!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.