Leserinnlegg: Ett skritt i riktig retning

0

Tekst: Aleksander Egeli, leder av Velferdstinget i Stavanger
Magne Bartlett, Nestleder for utdanning, Studentorganisasjonen i Stavanger.

Regjeringens revidert nasjonalbudsjett lever beskjedent på enkelte områder. Likevel er forbedringspotensialet fremdeles stort, spesielt på Sør-Vestlandet.

Vi er glad for at det endelig presenteres en plan for opptrapping mot 11 måneders studiestøtte. Dette er et stort steg i riktig retningen til tross for at det ikke får full effekt før 2020. I eksamensperioden må mange studenter jobbe ekstra mye utenom studiene for å ha rå til å betale husleien den neste måneden. Nå vil studentene fra 2020 kunne bruke enda mer tid på studier i den hektiske og svært viktige eksamensperioden.

«Fylket vårt er inne i tunge tider, og vi mener at økt satsing på studentboliger i Stavangerregionen ville vært et godt motkonjunkturtiltak»

Regjeringen og samarbeidspartiene satset hardt på studentboliger i statsbudsjett for 2016. Til tross for dette mangler det ennå en god del for å nå studentkravet om 3000 boliger i året. Fylket vårt er inne i tunge tider, og vi mener at økt satsing på studentboliger i Stavangerregionen ville vært et godt motkonjunkturtiltak. Regjeringen må satse endra hardere for å nå en dekningsgrad av studentboliger på 20 prosent.

Høyere utdanning er en viktig brikke for omstillingen regionen og landet går gjennom. Regjeringen omdisponerer midler til vitenskapelig utstyr på Vestlandet, men utelater større vedlikehold på bygg i universitet og høgskolesektoren. Flere bygg, også på Universitetet i Stavanger, er ikke egnet til fremtidenes undervisningsformer, og har fundamentale mangler. Tiden for en helhetlig satsning på høyere utdanning er overmoden.

Omstillingen er nøkkelordet for norsk økonomi de kommende årene. Det er derfor gledelig at regjeringen øker antallet plasser i praktisk-pedagogisk utdanning ved institusjoner på Vestlandet. Universitet i Stavanger får tildelt 50 av disse plassene. Oljesektoren har mye verdifull kompetanse, og mye kan overføreres til utdanning.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.