Leserbrev: Derfor saksøker vi oljestaten Norge

0

Katastrofale klimaendringer truer planeten. Aldri har temperaturen i verden økt raskere. Konsekvensene har vi sett: isen i Arktis smelter, Sahara sprer seg, isbreene i Himalaya krymper og havet stiger.

Det er ingen tvil om hva årsaken er. Vitenskapen slår fast at forbrenningen av kull, olje og gass gir utslipp av karbondioksid (CO2) som fører til global oppvarming. Derfor underskrev verdens ledere en klimaavtale i Paris i fjor som forplikter landene til å begrense den globale temperaturøkningen til godt under to grader. En ny rapport fra «Oil Change International» slår fast at ingen nye oljefelt kan åpnes hvis vi skal nå dette målet.

I denne situasjonen burde Norge stenge Arktis for oljevirksomhet. I stedet har regjeringen Solberg åpnet nye store områder for oljeindustrien. I mai, fem måneder etter at Paris-avtalen ble vedtatt, tildelte regjeringen ti nye letelisenser i Barentshavet. Oljen og gassen fra disse områdene vil bringe verden nærmere klimakatastrofe. Det kan vi ikke akseptere. På vegne av naturen og kommende generasjoner saksøker vi derfor den norske staten.

I retten vil vi argumentere for at ny, klimaødeleggende oljeboring i Arktis er i strid med Grunnloven, som slår fast at det er statens ansvar å verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner. Det er på høy tid at Norge setter i gang det grønne skiftet. Å droppe nye oljefelt er en god start.

-INGRID SKJOLDVÆR, leder i Natur og Ungdom
-TRULS GULOWSEN, leder for Greenpeace i Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.