Les hele redegjørelsen fra UiS her

0

“Informasjon til StudentOrganisasjonen, International Student Union og andre interessenter om krisefond til internasjonale studenter

UiS er kjent med at det er to institusjoner i Norge som har etablert et krisefond for internasjonale studenter som er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon som følge av å ha mistet deltidsjobb på grunn av koronatiltakene i Norge. Ordningen gjelder studenter som er tatt opp som gradsstudenter til engelskspråklige mastergrader og som faller utenfor andre støtteordninger i Norge eller hjemland.

Strategisk beredskapsledelse ved UiS vurderte saken i møte den 17.04.20, og det er besluttet at UiS foreløpig ikke oppretter tilsvarende økonomiske støtteordning. Studenter som er i en situasjon som går ut over egen helse kan kontakte studenthjelp@uis.no for videre oppfølging.

UiS er innforstått med at dette er kritisk for de studentene det gjelder, men vi mener det må innføres nasjonale ordninger om det skal bevilges statlig støtte til ulike grupper studenter som er berørt av krisen. Det er derfor gledelig at regjeringen i pressemelding den 15.04.20 informerte om at de nå sikrer kompensasjon til alle permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden. Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som norske og internasjonale heltidsstudenter, vil kunne få lønnskompensasjon. Kunnskapsdepartementet (KD) vil komme med mer informasjon om dette.

Videre så har vår eier, KD, uttalt internasjonale studenter i Norge ikke kan forvente egne særskilte støttetiltak. Norge er ett av få land i verden som ikke krever skolepenger for utenlandske studenter. Samtidig stiller vi krav til studentene som kommer hit om at de har med seg penger til å dekke egne utgifter gjennom studieåret. Angående underholdskravet som gjelder for utenlandske studenter som er avhengige av å fornye oppholdstillatelsen i Norge, så er KD i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om dette. KD sin førsteprioritet er å se på potensielle tiltak for utenlandske studenter som allerede er og studerer i Norge slik at disse får anledning til å fullføre den utdanningen de har begynt på.

Vennlig hilsen
Astrid Birgitte Eggen
Prorektor for utdanning”

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.