Annonsere i SmiS

 

I starten av 2017 la SmiS om fra papiravis ti ganger i året, til magasin fire ganger i året. Aktuelle saker legges nå fortløpende ut på nett, og deles med våre følgere på sosiale medier. Til høsten skal vi satse mer på nettsiden vår, og drive enda mer trafikk inn på smis.no. Nettsiden er stadig under utvikling for å bli enda bedre.

Annonse på nett

I høst har vi flere klare annonseplasser på nett. Alle annonsene vi kan tilby på hjemmesiden vår vil være synlig på alle sider og artikler på nettsiden. Med andre ord vil studentene se annonsen uansett hvor de klikker. Alle annonseplassene på nett kan kjøpes for en uke av gangen, og det vil også være rabatter for kjøp av annonseplass for én måned, eller for ett halvt år av gangen.

1. Toppspalte

Denne annonseplassen ligger på toppen, over alle sakene på Smis.no. Den er avlang, og passer til et liggende bildeformat. Denne annonseplassen er bare tilgjengelig på anvist sted.

Spalte 1: 3 500 kroner per uke / 11 000 kroner per måned.

 

2. Sidespalte liggende

Denne annonseplassen, merket med rød firkant rundt, er kvadratisk og passer til liggende bildeformat. Denne annonseplassen er tilgjengelig både øverst, og lenger nedover den samme spalten. Dette er et eksempel på spalte 2B. Den ligger rett under spalte 2A, og ett hakk over spalte 2C.

Spalte 2A liggende: 2 000 kroner per uke / 6 000 kroner per måned
Spalte 2B liggende: 1 500 kroner per uke / 4 500 kroner per måned
Spalte 2C liggende: 1 000 kroner per uke / 3 000 kroner per måned

 

3. Sidespalte stående

Dette er en stående annonseplass og passer fint for høyebilder. Denne annonseplassen er tilgjengelig både øverst og lenger nedover den samme spalten. Eksempelet, som er merket med rød firkant rundt, er et eksempel på kategorien 3A –stående annonse på øverste plass. 3A er øverst, og 3C er under 3B.

Spalte 3A: 3 000 kroner per uke / 9 000 kroner per måned
Spalte 3B: 2 000 kroner per uke / 6 000 kroner per måned
Spalte 3C: 1 500 koner per uke / 4 500 kroner per måned

 

Annonse i magasin

Magasinet kommer ut fire ganger i året (to ganger per semester) med et opplag på 2000. Magasinet er i A4-format med matte sider, og leveres til over 30 ulike steder i Stavanger og Sandnes samt at det legges ut i sin helhet på nett.

Det vil være gode muligheter for å få synlige annonser, som varer lenger enn de tidligere avisene. Annonsene vil også stå frem på en helt annen måte i magasinet. Vi har satset på å utvikle noe som studentene ønsker å ta vare på og bruke tid på å lese. I magasinet er det mange mulige annonseplasser.

Helsider og halvsider

I magasinet har vi helsider og halvsider tilgjengelig. Til venstre vises en helsideannonse, og til høyre er det to ulike halvsideannonser på samme side. Ved både halvside-og helsideannonser er det viktig å huske at det skal legges på 3 mm rundt hele annonsen. Dette er for å sikre riktig farge i kantene når magasinet blir trykket. I annonseeksempelet ovenfor er den synlige annonsen innenfor strekene i hvert hjørne, og det er derfor viktig at selve budskapet i annonsen ligger innenfor disse kantene.

 

Mål og format

Helside 210mm x 300mm
Baksiden 210mm x 300mm
Side 2 210mm x 300mm
Halvside 108mm x 150mm
PDF – 300 dpi.

 

Priser

Helside: 8 000 kroner
Baksiden: 12 000 kroner
Side 2: 10 000 kroner
Halvside: 4 000 kroner

Ved kombinasjonspakke av nett- og magasinannonse samt semesterpakker og årspakke, vil det bli gitt ti til tolv prosent avslag.

 

Magasinutgivelser Høsten 2017


Utgivelsesplan       Utgivelsesdato          Innleveringsfrist
Utgave 3/2017       25.09.17                     11.09.17
Utgave 4/2017       13.11.17                       30.10.17

 

Kontaktperson:

Seline Håland Strømdal
Økonomi-og annonseansvarlig
E-post: annonse@smis.no
Mobil: 406 12 555