Hils på redaksjonen i Smis

Peder Holterman Solland

Ansvarlig redaktør
redaktor@smis.no

Karen Elle

Nyhetsredaktør
nett@smis.no

Markedsansvarlig
annonse@smis.no

Økonomiansvarlig
annonse@smis.no