Hils på redaksjonen i Smis

Ole Jacob Strønen Riise

Ansvarlig redaktør
redaktor@smis.no

Tomine Walmsness

Nyhetsredaktør
redaksjonen@smis.no

Kjetil Broms

Nettredaktør
nett@smis.no

Seline Håland Strømdal

Økonomiredaktør
annonse@smis.no