Hils på redaksjonen i Smis

Joakim Midtbø Viland

Ansvarlig redaktør
redaktor@smis.no

Fredrik Sirevåg

Nyhetsredaktør
nett@smis.no

Økonomiansvarlig
annonse@smis.no