Hils på redaksjonen i Smis

Malin Sofie Leirvik

Ansvarlig redaktør
redaktor@smis.no

Philip André Bergset

Nyhetsredaktør
redaksjonen@smis.no

Andrea D. Johansen

Nettredaktør
nett@smis.no

Kristine Tinghøj Farkas

Økonomiredaktør
annonse@smis.no