Kommentar: Facebook i kampen for rettferdighet

0

Tekst: Ingvild Wathne Johnsen . Illustrasjon: Ewa Barbara Mundhenk.

Den såkalte Hemsedal-saken satt sex og samtykke på dagsorden. Det er særlig viktig for mediebransjen å kritisk vurdere hvordan vi systematisk snakker om voldtekt. Men i skyggen av reaksjonene, kronikkene og demonstrasjonene er det også nødvendig å en gang for alle etablere rollen til sosiale medier i det offentlige rom.

Det er offerets verste mareritt: mennene Andrea Voll Voldum har anklagd for voldtekt blir frikjent i retten. Hun sitter igjen med 300 000 kroner og en følelse av at en grov urett har blitt begått. Men talerøret til hver enkel av oss har blitt kraftig forlenget de siste årene. I lommen har Voldum nemlig tilgang til tusenvis av nordmenn. Sosiale medier blir hennes slagmark for rettferdighet.

Anklagen legges ut for offentlig gransking. Bilder og informasjon om mennene sprer seg raskt over et medium som fremmer eksponentiell vekst. Plutselig mottar mennene trusler. Dette er trusler fra fremmede som ikke har gransket bevismateriale, ei heller vært til stede i rettsalen. Og her møtes de to mest problematiske sidene ved sosiale medier, nemlig en saueflokkmentalitet som svekker kritisk tenkning, og en mangel på kontroll over både spredning og påvirkning.

I bloggverdenen prøver de nå å fremme en såkalt «sunn fornuft»-plakat. Dette viser en selvbevissthet om egen påvirkningsevne.

Et av de viktigste kriteriene for å være journalist er å følge yrkets egne retningslinjer. I første omgang er det Vær Varsom-plakaten, men det er også sånn at mediehus selv håndhever egne regler som setter høye krav til deres ansatte. Disse kravene er først og fremst et eksplisitt ønske om å profesjonalisere journalistene og gi dem mer yrkesfaglig tyngde.

Men retningslinjer som «Vær Varsom-plakaten» er fra en annen tid. En tid da journalister var de få med tilgang til den offentlige debatten. Det var en tid da massemedier ikke var tilgjengelig for alle. En tid som ikke ligner den situasjonen vi har i dag. I bloggverdenen prøver de nå å fremme en såkalt «sunn fornuft»-plakat. Dette viser en selvbevissthet om egen påvirkningsevne.

Og da er spørsmålet: hva med sosiale medier? Her opptrer vi som privatpersoner selv om vi befinner oss i en offentlig sfære. Her får hver enkel av oss et talerør som kan nå ut til millioner om vi bruker verktøyet riktig. Her er massekommunikasjonen ved fingertuppene, og som Voltaire sa: «med stor makt kommer også stort ansvar». Er det nå på tide at brukerne på Facebook lærer om kildekritikk eller om retten til samtidig imøtegåelse, eller er den demokratiserte massekommunikasjonen det eneste verktøyet David kan ta i bruk i kampen mot Goliat? I skyggen av hvordan mange mediehus har dekket voldtektssaken i Hemsedal er det nok mange som vil påstå det sistnevnte.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.