Karrieredagene kan bli slått sammen

0
Det var mange folk i Tjodhallen under karrieredagen.
Det var mange folk i Tjodhallen under karrieredagen.

Ressursgruppen for Studenter i Næringsforeningen har foreslått å slå sammen karrieredagene til én stor messe i Stavanger Forum.

Dette ble først tatt opp på det første studentparlamentsmøtet 13. september. Siden har både INDØKS, LED/ISI og Norsk Hotellhøgskole (NHS) hatt egne, store karrieredager i Tjodhallen.

– Grunnen til at vi tok opp dette var fordi at når jeg var leder i StOr, var det studietur til universitetet i Tvente i Nederland Når vi var der avholdt de sin karrieremesse, og det var ekstremt proft. Jeg tenkte det hadde vært konge å få til på UiS. Det kunne blitt veldig bra med tiden, sier Magne Bartlett, medlem i Ressursgruppen for studenter i Næringsforeningen.

(PSSST!: Magne Bartlett er også bidragsyter i SmiS).

For mange karrieredager

Ressursgruppen ønsker at man i Stavanger skal samle alle studentarrangerte «karrieredager» til én stor karrieremesse, og at gruppen har fått indikasjoner fra næringslivet på at de ønsker en slik ordning. I tillegg mener de at det i dag er for mange slike karrieredager.

LES OGSÅ: NHS vil skaffe jobb til studentene (lenke)

Da forslaget først ble presentert for linjeforeningene på et engasjertmøte, var tilbakemeldingene fra studentene utelukkende negative. I etterkant har tilbakemeldingene verken vært av positiv eller negativ karakter. I protokollen fra parlamentsmøtet står det at leder ikke har hatt noen direkte kontakt med linjeforeningene for å få tilbakemeldinger på forslaget.

På parlamentsmøtet ble det vedtatt å ikke gå videre med en felles karrieredag.

– Ført på uklare opplysninger

Jakob Ruus fra Sosialdemokratisk Liste.

Jakob Ruus fra Sosialdemokratisk Liste valgte likevel å ta saken opp igjen på parlamentsmøtet forrige uke. Han mente at vedtaket kan ha blitt gjort på et for tynt grunnlag.

– I etterkant av det første møtet har jeg hatt inntrykk av at diskusjonen ble ført på noe uklare opplysninger, som jeg da følte var en grunn til å ta det opp på nytt, sier Ruus.

Han understreker at det ikke betyr at Sosialdemokratisk Liste hverken er for eller i mot en felles karrieredag.

– Snarere er vi opptatt av å få grundige svar fra linjeforeningene og andre studentorganisasjoner om hva de ønsker. Dersom det viser seg å være et ønske fra studentenes side, at det skal være en felles karrieredag, er dette noe sosialdemokratisk liste vil ta stilling til.

– Initiativet bør være fra linjeforeningenes side

I forkant av det første parlamentsmøtet utarbeidet linjeforeningene og studentorganisasjonene et skriv som ble presentert på studentparlamentet. Her konkluderte linjeforeningene med at det var flere utfordringer enn fordeler med en felles karrieredag-ordning.

Utfordringene de peker på er blant annet at de tror det vil svekke engasjertmiljøet, at det vil føre til et økonomisk problem for linjeforeningene, og at det vil bli færre nisjebedrifter som deltar på en stor karrieremesse.

Didrik Kahrs Skaale, leder i linjeforeningen INDØKS

Leder i linjeforeningen Indøks, Didrik Kahrs Skaale forteller at de er positiv til et samarbeid mellom linjeforeninger, men at karrieredagene skal arrangeres av studentene selv.

– Vi i Indøks ønsker det beste for studentmiljøet på UiS, og stiller oss positive til tiltak som kommer studentene til gode. Forslaget som ble presentert av næringsforeningen i september mener vi ikke var utredet i stor nok grad. Vi mener også at informasjonsflyten i prosessen har vært alt for dårlig, sier Kahrs Skaale til SmiS.

LES OGSÅ: Opptur for INDØKS’ karrieredag (lenke)

– Mange av linjeforeningene som skrev under på det dokumentet som ble sendt til parlamentet, var ikke tilstede på Engasjertmøtet hvor vi informerte om dette, sier Bartlett fra ressursgruppen. Han mener det er grunnen til at foreningene syns informasjonsflyten har vært dårlig.

– Grunnen til at vi gikk ut med dette før vi hadde utredet noe, var at vi ville ha alle med fra starten av. Vi ville ha mange linjeforeninger med på å bestemme retningene på dette. I Stavanger er vi på gode messer. Klarer vi å lage en stor messe som passer for alle, små og store bedrifter, kan det bli det beste i landet.

Kahrs Skaale sier at Indøks ser viktigheten av et bedre samarbeid på tvers av linjeforeningene, og er åpne for dialog mellom linjeforeningene rundt karrieredager.

– Men dette mener vi bør være et initiativ fra linjeforeningene og studentorganisasjonene sin side, og ikke styres av Næringsforeningen og StOr. Da sikrer man at linjeforeningene, og dermed studentenes interesser, fremmes, og at arbeidet som legges ned i dette uforkortet vil komme studentene til gode.

– Karrieredagene gir økonomisk grunnlag

Tekna Student UiS støtter også denne oppfordringen og underskrev også dokumentet. Leder Jenny Kristine Mazarino forteller at karrieredagen er viktig for studentene.

– For oss er det kjempeviktig at alle studentene på UiS, deriblant mange av våre medlemmer, skal få mulighet til å opparbeide seg praktisk erfaring gjennom arrangering av for eksempel en karrieredag. Her får studentene på en unik måte lære om organisering, prosjektledelse, samarbeid, tverrfaglighet og mye annet. Dette er viktig å ha med seg når man skal ut i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

Mazarino understreker også at inntektene fra karrieredagene i noen tilfeller er selve grunnlaget for at organisasjonene og linjeforeningene skal kunne ha et tilbud til medlemmene sine, og på den måten også er et av grunnlagene for at engasjertmiljøet på UiS skal kunne opprettholdes og styrkes.

– Vi vil at alle organisasjoner og linjeforeninger på UiS skal stå fritt til å arrangere egne og uavhengige karrieredager også i fremtiden, og kommer til å fortsette å gi vår støtte til denne saken.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.