Inviterte til Torbjørns time på UiS

0

Studentorganisasjonen StOr og UiS inviterte studenter og ansatte til en forelesning med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. SmiS tok en rask prat med kunnskapsministeren etter møtet.

Tekst og foto: Anette Larsen.

Torbjørn Røe Isaksen og Kunnskapsdepartementet planlegger våren 2017 å legge fram en ny stortingsmelding. Meldingen skal omhandle høyere kvalitet i utdanning, og ambisjonen er å skape en sterkere kvalitetskultur og ledelse i norsk utdanning. Det var i forbindelse med den nye stortingsmeldingen at kunnskapsministeren besøkte UiS.
– Utgangspunktet for den nye stortingsmeldingen er at studentene ikke fikk det de ble lovet i den forrige kvalitetsreformen. Med ny stortingsmelding viser vi at vi følger opp det som ikke fungerte, sa kunnskapsministeren foran et fullstappet auditorium.

Introdusert som en mann som er mer opptatt av «Paradise Hotel» enn «Skal vi danse», innledet Røe Isaksen forelesningen om hvorfor det er viktig å heve utdanningskvaliteten.
– I år hadde flere enn tidligere UiS på sitt førstevalg. Det er bra, men vi ser også at færre velger petroleum. Hvordan skal vi så forholde oss til store samfunnsendringer? Jo, vi må investere i høyere kvalitet i utdanningen, sa Røe Isaksen.

Får gode karakter med lav innsats
I løpet av foredraget la kunnskapsministeren frem det han mener er de viktigste tiltakene for å heve utdanningskvaliteten.
– Sammenlignet med andre land bruker norske studenter minst tid på studiene, men heller mer tid på inntektsgivende arbeid. Likevel viser statistikken at studenter flest gjennomfører med en ålreit karakter som C. Hvis man kan få en god karakter med lav innsats, kan det tyde på at forventningene til studentene ikke er høye nok, og heller ikke utdanningskvaliteten, sa Røe Isaksen.

«Studenter som er godt integrert har mindre sjanse for å falle fra utdanningen», kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren påpekte derfor at et økt studienærvær vil være med å heve kvaliteten i utdanningen. I tillegg må institusjonene ha høyere ambisjoner til studentene. Han la videre til at institusjonene også har et ansvar for å ivareta studentene, både på det faglige plan, men også på det sosiale.
– Studenter må inkluderes i det akademiske felleskapet. Studenter som er godt integrert har mindre sjanse for å falle fra utdanningen. Her mener jeg lærere må ta et mer personlig ansvar på å integrere studentene, sosialt og akademisk, sa han.

Vil aktivisere studentene
Et annet tiltak kunnskapsministeren mener det bør satses og brukes mer tid på, er å få til en mer variert og aktiv undervisningsform.
– En undervisningsform der en person snakker og mange lytter, slik som jeg gjør for dere nå, har vist seg å ikke fungere optimalt. En mer variert, aktivisert undervisningsform vil ha mulighet til å skape engasjement hos studentene, i tillegg øker læringspotensialet.

Ifølge statsråden er god undervisning viktig for høy studiekvalitet. Han dro også frem viktigheten av å integrere studentene inn i arbeidslivet.
– Et godt samspill med arbeidslivet er et tydelig tegn på kvalitet. Her synes jeg UiS har lyktes godt og er et bra eksempel på dette, sa Røe Isaksen.

Spørsmål fra salen
Etter foredraget til kunnskapsministeren, ble det åpnet for spørsmål fra salen. Temaer som ble tatt opp varierte fra studentenes økonomi til Stortingets nye kompetansekrav i norsk, matte og engelsk for lærerstudenter.
– Da vi i sist runde økte kravet til en treer i matte, så vi kort tid etterpå at andelen som gjennomførte studiet økte betraktelig. Ved igjen å øke karakterkravet har jeg troen på at vi igjen vil se en økning i dem som gjennomfører studiet, sa kunnskapsministeren.

Han la også til at studenter som ikke skal studere matematikk som sitt hovedfag, likevel kan ha nytte av kunnskapen som finnes i faget.
–Selv om studenten nødvendigvis ikke vil undervise i matematikk, finnes det likevel kunnskap i faget som kan være relevant i forhold til andre fag.

Løfter fram UiS
SmiS tok en rask prat med kunnskapsministeren etter møtet. Han forteller at det er givende å være tilbake i Stavanger og på universitetet. Kunnskapsministeren løfter særlig fram UiS som et godt universitet.
– UiS er et veldig dynamisk universitet som har lyktes på mange plan. Som et tålig nytt universitet er det et godt eksempel på hva vi ønsker å få til, sier Røe Isaksen.

«Ved å holde slike åpne forelesninger og møter, kan jeg få konkrete innspill til utforming av den nye stortingsmeldingen», kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørns time bygger på at alle folk har to ører og en munn, nemlig å bruke tid på lytte enn å snakke. Selv mener han det er viktig å formidle hva regjeringen tenker om utdanningspolitikk, men like viktig å høre hva andre har å si.
– Ved å holde slike åpne forelesninger og møter, kan jeg få konkrete innspill til utforming av den nye stortingsmeldingen. På UiS kom det inn mange gode spørsmål, og det er sunt å høre på hva andre tenker, sier han.

Usikker fremtid
I løpet av forelesningen påpekte Røe Isaksen at behovet for kunnskap vil bli viktigere i tiden fremover.

Røe Isaksen mener det er på høy tid å ta opp spørsmålet om utdanningskvalitet.
– Temaet er rett og slett overmodent. Vi prøvde med kvalitetsreformen, men den fungerte ikke, derfor kommer vi med den nye stortingsmeldingen.

Kunnskapsministeren tror den største utfordringen med å være student i dagens Norge er framtidsutsiktene.
– Vi går mot en mer usikker fremtid. Det samme gjelder studentene, spesielt når det kommer til arbeidsmarkedet. Norge har hatt flere år med vekst og velstand, og det vil det fortsette med, men framtidsutsiktene er likevel mer usikre enn før.

Håper på målretting
Leder av StOr, Anine Klepp, sier det var svært inspirerende å høre på det kunnskapsministeren hadde å si. Hun håper nå at innspillene blir fulgt opp.
– Jeg håper på en målretting. Den forrige kvalitetsreformen feilet og vi så ikke noe til det som ble lovet. Jeg håper det kan bli rettet opp i og at vi får se handling, sier hun.

StOr-lederen tror det viktigste tiltaket for å øke utdanningskvaliteten er mer variert undervisning.
– Er undervisningen variert er læringspotensialet betydelig høyere. Det er derfor et tiltak jeg har store forventninger til, sier hun.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.