Internasjonale studenter får mer tid til å fylle kontoen

0
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre)

Regjeringen utsetter tidspunktet for vurdering av forsørgerevnen til utenlandske studenter i Norge. 

English available. (Oppdatert med kommentar fra ISU Stavanger 11/05-20 12.45)

Studenter som kommer fra land utenfor EU trenger oppholdstillatelse for å studere i Norge. For å få dette må studentene vise at de har midler til å forsørge seg selv under oppholdet. I dag er grensen tilsvarende full støtte fra Lånekassen, 121 220 kr.

På grunn av koronakrisen har mange blitt permittert fra deltidsjobbene sine og sliter med å oppfylle dette kravet. Nå utsetter regjeringen tidspunktet for vurdering av forsørgerevnen til 1. oktober 2020.

Det er om lag 9500 utenlandske helgradsstudenter i Norge. De som ønsker å bli her for å fullføre utdanningen sin, må søke om fornyet oppholdstillatelse. I fjor gjaldt dette ca. 2400 personer, og det er grunn til å tro at det er omtrent like mange i år, ifølge Kunnskapsdepartementet.

— Jeg vet at mange internasjonale studenter i Norge opplever mye usikkerhet nå, og mitt ønske er at de skal klare seg økonomisk gjennom denne perioden. Derfor skal vi gi de som har mistet inntektsgrunnlaget sitt litt mer tid til å få deltidsjobben sin tilbake, finne seg en ny jobb eller finne andre måter å fylle underholdskravet på. I tillegg gjelder ordningen som gir rett til 18 dagers lønnskompensasjon for permitterte også for utenlandske studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Ikke nok

SmiS har tidligere meldt at fire av fem internasjonale studenter i Stavanger sliter med både akutt mangel på penger til mat og husleie, og å skulle oppfylle underholdskravet som studentvisumet krever. Nesten 3 av 4 av de utenlandske helgradsstudentene i Norge har en deltidsjobb som de helt eller delvis lever av. Trolig er en stor andel av disse nå permittert.

International Students Union Stavanger mener tanken er god, men at det er langt fra nok hjelp til de internasjonale studentene.

– Den store majoriteten av internasjonale studenter har gyldig oppholdstillatelse til slutten av august eller tidlig september. Det betyr at en utsettelse til 1. oktober bare vil gi fire ekstra uker til å oppfylle kravene til oppholdstillatelse, skriver ISU Stavanger i sitt svar.

De peker på at arbeidsplasser nå har vært stengt i to måneder, og at det kan gå flere uker før studentene får inntekt igjen.

– Bortsett fra de tre unntakene vi kjenner til (UiT, UiB og OsloMet) mener vi de internasjonale studentenes sak har blitt håndtert på en fryktelig måte og vi har ikke fått noe økonomisk støtte fra hverken lokale eller nasjonale myndigheter.

ISU Stavanger trekker også frem lønnskompensasjons-ordningen og mener den traff deres medlemmer dårlig. De mener myndighetene har ventet på at situasjonen skal normaliseres og at de derfor ikke har gitt bedre støtte. Dessuten frykter de konsekvensene av manglende sommerjobber.

– Mange studenter er avhengige av fulltidsjobber om sommeren for å tjene pengene som kreves. I mange tilfeller vil sannsynligvis ikke det være mulig mens arbeidsplassene har strenge restriksjoner. Det er en veldig vanskelig situasjon for oss, og nasjonale tiltak har vært dårlige, avslutter organisasjonen.

Får ikke hjelp

ISU Stavanger har ved flere anledninger bedt om økonomisk støtte fra både UiS, SiS og regjeringen. De var tidlig ute og ba SiS om reduksjon av leieprisene under koronakrisen, og via Velferdstinget ble dette tatt opp i styremøte 23. april.

“SiS skal gi utsatte grupper (internasjonale studenter, studenter med barn, sykemeldte- og funksjonshemmede studenter) som har mistet inntektsmulighet for mulighet for redusert leiekostnad frem til man mener det er kommet alternativer som ivaretar disse gruppene økonomisk”, lød ønsket fra VT.

– Vi har lagt oss på samme linje som de andre samskipnadene, og vil presse på regjering for bedre vilkår for studenter. Vi kan ikke sette ned leien. Vi er økonomisk utsatt selv, forklarte styreleder Sander Brimsøe Thomassen.

ISU ba også UiS vurdere muligheten for å etablere et krisefond for internasjonale studenter, slik UiB og OsloMet har gjort. UiS valgte å ikke følge med Bergen og Oslo.

“UiS er innforstått med at dette er kritisk for de studentene det gjelder, men vi mener det må innføres nasjonale ordninger om det skal bevilges statlig støtte til ulike grupper studenter som er berørt av krisen”, skrev prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen som svar til ISUs ønske.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.