Hva er egentlig greia med studentvalg?

0

StOr HAR ORDET: “Hva er egentlig greia med studentvalg? Hvorfor alt dette maset om å stemme? Har dette noe med Stortingsvalget å gjøre?” Dette er noen av spørsmålene vi har fått i løpet av én uke med valgkamp.

Det er tydelig at ikke alle studenter er klar over hvordan studentdemokratiet er bygd opp. Og ikke minst hvordan de, som studenter, kan bidra til å styrke studentdemokratiet og påvirke hvilken retning Universitetet i Stavanger (UiS) skal ta.

Årets studentvalg åpnet med kaker og konfetti, mandag den 16. oktober, og pågår fram til fredag 27. oktober.

Studentvalget er en viktig periode for StOr. I denne perioden stiller ulike lister til valg. Disse konkurrerer om plassene i Studentparlamentet, slik at de kan kjempe sine nøkkelsaker på vegne av studentene. En liste består av en gruppe studenter som har et felles mål om hvordan de ønsker at UiS skal være.

StOr sin rolle i studentvalget er å nå ut til så mange studenter som mulig, oppfordre studenter til å bruke stemmeretten sin og å øke valgoppslutningen. Jo flere som bruker stemmen sin, jo mer representativ blir politikken som Studentparlamentet vedtar.

Studentparlamentet fungerer som det øverste valgte organet for studentene ved UiS. Dette gir de myndighet til å ta avgjørelser på vegne av alle studentene. Med andre ord – Studentparlamentet taler studentenes sak. Studentparlamentet består av 19 studentrepresentanter, og er bestående av de listemedlemmene fra listene som har fått flest stemmer.

Det er Studentparlamentet som legger føringer for hva StOr skal mene og arbeide for. Med utgangspunkt i et arbeidsprogram bestemmer Studentparlamentet hvilke saker StOr skal jobbe med, og hvordan vi skal uttale oss på vegne av alle de 11628 studentene som studerer ved UiS.

Eksempler på slike saker kan være flere digitale eksamener eller flere muligheter for praksis. Disse to sakene har studentene fått gjennomslag for på UiS. UiS har vedtatt at de ønsker 80 prosent digital eksamen innen utgangen av 2017, og et pilotprosjekt om praksis som valgemne i statsvitenskap og sosiologi.

Prosessen for å få gjennomslag for sakene sine, kan innebære en liste som har prioritert flere praksismuligheter for studentene høyt på programmet sitt. Denne listen får dermed mange stemmer av studenter som ønsker flere studier med praksismuligheter, og løfter denne saken til Studentparlamentet. Dersom denne listen fikk mange nok stemmer, og dermed også mange medlemmer i Studentparlamentet, kan de vedta at StOr skal prioritere å arbeide for flere praksismuligheter.

UiS er en organisasjon, og som en del av denne organisasjonen har du mye du skulle ha sagt. Ved å stemme på den listen du mener representerer dine meninger og verdier best som student, har du bidratt til å styrke studentdemokratiet på UiS.

Noen ganger, når jeg går langs korridorene i universitetsbyggene, ser jeg rundt meg og tenker “er disse studentene egentlig klar over at vi representerer de som studenter ved UiS?” Det slår meg at flertallet ikke er helt klar over det. Vi må få dette til å snu! Studentene må vite at sammen kan vi gjøre en forskjell.

Så hva er egentlig greia med studentvalg? Greia er at vi trenger at dere bruker stemmen deres til å fortelle oss hva dere synes er viktig. At dere som studenter vet hvem som representerer dere. Vi ønsker at flest mulig skal stemme ved studentvalget, slik at vi vet at vi faktisk representerer studentmassen, og ikke bare et fåtall. Sammen kan vi gjøre en forskjell og styre hvilken retning UiS skal ta videre. Stem ved studentvalget!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.