Hevdet å ikke ville i regjering med FrP under valgkampen

0

Både Venstre og FrP har i dag takket ja til å sitte i mindretallsregjering sammen med Høyre. At vi skulle få en regjering med både Venstre og FrP lå ikke i kortene under valgkampen.

Da Trine Skei Grande besøkte Universitetet i Stavanger under valgkampen i september, avviste hun rykter om at de ville sitte i regjering med FrP ovenfor SmiS (lenke).

Partiet hadde da, ifølge Venstrelederen, vært offer for en demobiliseringskampanje, hvor valgbrosjyrer hevdet at Venstre ville sitte i regjering med FrP.

– I fire år har jeg sittet med et brev signert statsministeren der det står: “vil du bli medlem av regjeringen, er det bare å ringe”. Til tross for dette har vi valgt å ikke gå inn i regjeringen, nettopp fordi FrP sitter der. Bedre bevis finnes ikke når det gjelder hva vi mener om FrP og politikken deres, sa Skei Grande til SmiS den gang.

Vurderer å forlate Venstre

I dag har de tre partiene lagt frem den blågrønne regjeringsplattformen som de har blitt enige om. Ifølge Stavanger Aftenblad (lenke) har det vært sterke uenigheter innad i Venstre om partiet skulle delta i regjeringsforhandlinger i det hele tatt.

Gruppeleder for Venstre Finnøy, Gro Skartveit, vurderer, ifølge Aftenbladet (lenke), å forlate Venstre som følger av at partiet nå går inn i samarbeidet.

Partileder Skei Grande ser derimot positivt på samarbeidet med Høyre og FrP:

– Denne regjeringsplattformen rigger Norge for den grønne omstillingen, og denne regjeringen blir også mer sosialliberal.

Seks hovedutfordringer

I den nye regjeringsplattformen (lenke) har partiene listet opp seks utfordringer som skal løses:

  1. Omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.
  2. Oppfylle Norges klimaforpliktelser
  3. Skape et inkluderende arbeidsliv
  4. Sikre gode og bærekraftige velferdsordninger
  5. Redusere fattigdom og utenforskap
  6. Gjennomføre et integreringsløft

Venstrelederen er spesielt fornøyd med å få noen av Venstres hjertesaker på plattformen:

  • Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene holdes fri for oljevirksomhet fram til høsten 2021.
  • Gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager.
  • Rusreform etter modell fra Portugal.
  • Inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn.

Det står også at en blågrønn regjering vil åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.