Her er studentene mest fornøyd

0

I Studiebarometeret for 2019 er det studentene på bachelor i samfunnsfag ved VID som er mest fornøyde, tett etterfulgt av Fjernsyn- og multimediestudentene ved UiS. 

Se topplistene nederst i saken.

Alle høgskoler og universiteter i landet deltar i undersøkelsen NOKUT står bak. I Stavanger-regionen er det BI, UiS og VID vitenskapelige høgskole i Sandnes og Stavanger som deltar. Det er altså sistnevnte som har studieprogrammet med de mest fornøyde studentene i regionen. 

– VID har en fordel ved å være en liten institusjon. Her er det kort vei fra student til veileder, sier professor Marianne Skjortnes. 

Skjortnes er fagansvarlig for programmet som endte med 4,7 av 5 mulige poeng, og forteller at skolen de siste årene har opplevd en sterk økning i antall bachelorstudenter. Da de for få år siden så et hopp fra 7 til 34 leverte bacheloroppgaver, iverksatte de et eget system for gjennomføring av bacheloroppgaven. 

– Det er god oppfølging, god oppmuntring og alt i alt en systematisk gjennomføring av programmet, forteller hun.

31 927 studenter fra 1800 studieprogrammer svarte på undersøkelsen Studiebarometeret. Det utgjør en svardekning på 49 prosent av studentene på norske universiteter og høyskoler. 

Fjernsyn- og multimedia best hos UiS

Undersøkelsen utføres for Kunnskapsdepartementet. På UiS var det studentene ved Fjernsyn- og multimedieutdanningen som sa seg mest fornøyd (4,6 poeng). Dårligst ut kom masterprogrammet i International Hospitality Management, med 2,5 av 5 mulige poeng. 

– Det har gått igjen over flere år, og dette studiet er et av dem som fra høsten relanseres i ny drakt, forteller prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, på telefon fra Oslo. Hun har overvært NOKUTs lansering av tallene og har selv bitt seg merke i flere punkter UiS må forbedre seg på. 

Det er tilknytning til arbeidslivet, organisasjonsstruktur i studieprogrammene, tilbakemelding og veiliedning, samt studenters medvirkning Eggen mener Universitetet må jobbe for å forbedre. 

Studenters medvirkning innebærer påstandene “Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen” og “Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet” som fikk 2,8 og 3,1 poeng hos UiS. Leder for StOr mener det må en kulturendring til på Universitetet.

KULTURENDRING: StOr-leder Joachim Børlie mener det må en endring til for å heve tilfredsheten hos studentene. (Foto: Philip André Bergset/Arkiv)

– At studenter blir hørt tror jeg vil løfte alle tallene, sier han, og legger til at revisjonen av tillitsvalgt-systemet som nå pågår ved UiS kan virke i positiv retning.

Prorektoren er enig i at dette må forbedres, og hun syns det er spesielt trist med tanke på universitetets samfunnsoppdrag. 

– Vi skal utdanne studenter til demokratiske medborgere, og da må dette inn i organisasjonen, sier hun.

17 UiS-programmer manglet svar

For at NOKUT skal publisere resultatene fra de ulike programmene må det være flere enn 9 svarende studenter, og prosentvis over 19,5 prosent svar. For mindre klasser må studieprogrammet ha mellom 6 og 9 svarende der mer enn halve klassen svarer. Det var det 17 studier ved UiS som ikke klarte. Deriblant Industriell økonomi – Master i teknologi med 77 studenter, hvorav 13 studenter svarte. 

– Vi burde klart å ligge der vi lå i 2018, og det mener jeg vi har potensiale til, mener Prorektoren. 

I fjor lå svarprosenten ved Universitetet på 47,5 prosent, mot 59,1 prosent i 2018. StOr-lederen mener det er synd at tallet har falt, når UiS tidligere har vært blant de beste i klassen på det området. 

– I 2019 har nok ikke UiS hatt like stort fokus på å få svar, sier StOr-leder Joachim Børlie, som mener Universitetet hadde fått svar om de hadde prøvd hardt nok. 

 

Topp 10: Best helhetsvurdering

Topp 10: Dårligst helhetsvurdering

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.