Her er de nye lederne av StOr og Fadder

2280
Gila Hotek er ny faddersjef, mens Philip Jamissen tar over StOr-roret.

Studentparlamentet har tatt turen til de digitale valgurnene for å velge en rekke nye studentrepresentanter. Her er alle de nye lederne av studentmiljøet.

I studentorganisasjonen StOr, skulle det velges et helt nytt arbeidsutvalg. StOr-leder Joachim Børlie, nestleder for utdanning Philip Jamissen og nestleder for læringsmiljø Mahnoor Raja er alle ferdig i sine verv.

Det er knyttet spenning til valg av StOr-leder, og i år falt valget til slutt på valgkomiteens innstilling; Philip Lundberg Jamissen, nåværende nestleder for utdanning.

– Jeg ble glad da jeg ble valgt til ny leder. Året mitt som nestleder for utdanning har gitt meg motivasjon til å jobbe for studentene ett år til, forteller Jamissen.

Han har tenkt på vervet siden januar, men det var først etter 12. mars han bestemte seg for å gjennomføre. Nå er han klar for å levere.

– For vervet så ønsker jeg å gjøre en så god leder som mulig. Det skal implementeres en ny tillitsvalgtordning, og det er viktig at det blir gjort ordentlig. Ellers skal vi revidere ferdig strategien til StOr. Også håper vi på gjennomslag med våre saker i strategien til Universitetet. Jeg ønsker å åpne studentmiljøet, slik at det blir enklere for de som står litt utenfor og komme inn. Dette er noe som studentmiljøet til grader sliter med, men noe som blir enda viktigere i år, sier han.

Nestledere i StOr

Ny nestleder for læringsmiljø blir Eira Aas Eide. Dette var også valgkomiteens innstilling. De begrunner innstillingen slik; “Valgkomiteen er trygge på at Eira med sin motivasjon, tidligere erfaringer, interesse og refleksjonsevne vil oppfylle vervet på en god måte. Ut fra søknad, dybdeintervju og referanse er vi trygge på at Eira er den beste kandidaten til vervet.

Valgene av nestleder for utdanning fulgte ikke samme regla. Dette var den eneste innstillingen som ikke var enstemmig avgjort av valgkomiteen. Flertallet av valgkomiteen innstilte Julia Andberg. Et av valgkomiteens medlemmer stilte seg uenig til innstillingen, og ønsket Simen Ekeberg til vervet. Dette fikk valgkomitémedlemmet forklare før votering på valgmøtet. Flertallet av studentparlamentet valgte Simen Ekeberg. Han studerer statsvitenskap og er en del av Liberalmoderat liste.

I tillegg ble Sara Bianca Beitz valgt til nytt medlem av kontrollkomiteen.

Fadder

I Fadder skulle det velges tre verv; faddersjef, nestleder Event og nestleder organisatorisk.

(Foto: Philip André Bergset)

Valgkomiteen innstilte Gila Hotek til faddersjef, og flertallet av parlamentet sa seg enig. Valgkomiteens innstilling lyder slik; “Vi anser Gila som en person med tydelige mål og ambisjoner, som vil spre engasjement blant styremedlemmene og ha god kontroll på arbeidsoppgavene”. Hun har tidligere vært både sponsoransvarlig og nestleder i Start UiS.

– Det føles veldig bra og bli valgt til faddersjef. Jeg gleder meg veldig til å starte, sier hun til SmiS.

Hun har klare ambisjoner for Fadderfestivalen 2021.

–Jeg har som et mål om å gjøre fadderfestivalen 2021 uforglemmelig for alle studenter. Og dette tror jeg kommer til å gå med god markedsføring og artistrekruttering. I tillegg vil jeg til neste år involvere linjeforeninger, studentorganisasjoner og ikke minst næringslivet. Noe jeg tror kommer til å påvirke studenten positivt, sier hun.

Til nestleder Event innstilte komiteen Tycjan Karcz. På møtet meldte Luke Ibrahim Nieber seg til nominasjon. Det var sistnevnte som til slutt fikk flertall i parlamentet. Nieber har, i likhet med Hotek, bakgrunn i Start UiS. Nestleder organisatorisk blir valgkomiteens innstilling, Aurimas Lukosius.

Styrer og utvalg

På valgmøtet ble det også valgt medlemmer til ulike styrer og utvalg. De fordeler seg slik:

Universitetsstyret
Martin Solheim, med Adrian Prigel Jordahl som vara.
Emilie Martinsen Christensen, med Tonje Skjølberg som vara.

Læringsmiljøutvalget
Philip Lundberg Jamissen
Hans Herrera Navarro
Else Karin Bjørheim
Eira Aas Eise

Utdanningsutvalget
Winusan Wijayaseelan
Simen Ekeberg
Alva Amalie Eide
Lizelle Haugland

Klagenemda
Rine Skailand
Luke Ibrahim Nieber

Skikkethetsnemda
Alva Amalie Eide
Truls Aamodt

Valgstyret
Eira Aas Eide
Philip Lundberg Jamissen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.