Helsehus til universitetet i Stavanger

0

Nå har SiS lagt frem planene om et nytt helsehus på campus, med flere og bedre helsetilbud enn det de har i dag. Helsehuset kan tidligst stå klart om fire til fem år.

Tekst: Pia Vinningland. Foto: SiS

Daglig leder i SiS bolig, Øyvind Lorentzen, forteller at det er viktig å få enda flere og bedre tilbud til de omtrent 9000 studentene som daglig oppholder seg på campus. Helsehuset har de jobbet konkret for i to år nå.
– Når det er så mange mennesker er det naturlig å få på plass et godt helsetilbud, som inkluderer fastleger. Vi ser jo til de andre store studentbyene som allerede har et slikt tilbud.

I prosessen hvor de begynte å planlegge, henvende SiS seg til kommunen for å få fastlegehjelmer. Dette sa kommunen ja til, men universitetet sa at det ikke var plass til dette slik campus var da.

«Der vil vi ha et samlet helsetilbud med fastleger og det vi allerede tilbyr, men tannleger og andre helse- og velværetilbud kan også være aktuelt», Øyvind Lorentzen, daglig leder i SiS bolig.

Lorentzen forteller at de senere fikk vite at universitetet ønsket at SiS skulle ut av Kitty Kiellands hus, ettersom de selv ville få behov for lokalene. Det var da de begynte med skisseprosjektet. De fokuserte på at nye helsetilbud og SiS sin virksomhet skulle samles i ett bygg, gjerne i nærheten av SiS sportssenter.
– Vi ønsker å samle alle ansatte i SiS i et hus på flere etasjer, og har valgt å kalle det SiS helsehus. Der vil vi ha et samlet helsetilbud med fastleger og det vi allerede tilbyr, men tannleger og andre helse- og velværetilbud kan også være aktuelt. Men, ingenting er klart enda. Vi må se hva vi får plass til, forteller Lorentzen.

SiS har vedtatt å sette av én million kroner til prosjektering av prosjektet. Lorentzen forteller at styret i SiS står samlet bak prosjektet og at det allerede er godt forankret i studentdemokratiet.
– Vi har planlagt dette i to år nå, blant annet ved å foreslå at det innarbeides den områdeplanen som er under utarbeidelse i Stavanger kommune. Første utkast til områdeplan legges frem nå før sommeren. Vi er spente på å se om de har innarbeidet SiS sitt forslag til det nye helsehuset i nærheten av SiS Sportssenter, sier han.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.