Har ikke råd til pensum- og forskningslitteratur

3
Universitetsbiblioteket i Stavanger har pensum for alle nåværende studier,men det kan endres fra høsten av. FOTO: Fredrik Sirevåg

Universitetsbiblioteket i Stavanger (UBiS) sitt stramme mediebudsjett gir lite rom for penger til finanseringen av nye studier.

Av Fredrik Sirevåg

– Bibliotekets mediebudsjett er stramt på grunn av prisstigninger i medier på 6-8% som er vanlig innen medieområdet. Bibliotekets budsjett stiger 2-2,5%, og dermed oppstår det et gap, skriver bibliotekdirektør Gitte Solveig Kolstrup på mail.

Dermed har ikke UBiS penger til å holde et godt utvalg av bøker, tidsskrifter og databaser som er relevante for nye emner. Det ble tatt opp av bibliotekdirektør Gitte Solveig Kolstrup i et møte med forsknings og innovasjonsutvalget den 21 februar.

Gitte Solveig Kolstrup er bibliotekdirektør for Universitetsbiblioteket i Stavanger. FOTO: Elisabeth Tønnesen/UiS

– Vi har dog av fellesmidler fra UiS fått ekstra penger hvert år, så vi ikke trenger å si opp relevante medier. Det dekker dog ikke fullt, men er bedre enn ingenting og vi kan nesten opprettholde det nåværende nivå, skriver Kolstrup.

Hørte med fakultetene                                               

Utgifter til nye studier er dermed en utfordring for UBiS. Kolstrup har problematisert dette på forsknings- og innovasjonsutvalget for å høre om de ulike fakultetene på UiS ville bidra i finansieringen av medier til nye studier. Det var det ikke stemning for.

Dekan på det Teknisk naturvitenskapelige fakultet Øystein Lund Bø forstår problemstillingen til UBiS, men har troen på budsjettprosessen. FOTO: Elisabeth Tønnessen/UiS

– Jeg er sikker på at UiS sørger for at biblioteket gjennom ordinære budsjettprosesser vil ha et budsjett som gjør at slike kjerneoppgaver kan ivaretas på en god måte, svarer dekan ved tekniske naturvitenskapelige fakultet Øystein Lund Bø på tiltale via mail.

Øystein Lund forstår problemstillingen til UBIS, men har troen på budsjettprosessen. FOTO: Elisabeth Tønnesen/UiS

Etterspør nye budsjettrutiner

Kolstrup ønsker seg nye budsjettrutiner som likestiller behovet for ny pensum- og forskningslitteratur med andre utgifter til nye studier som for eksempel undervisere. 

– Vi har påpekt det mange ganger, og vi håper på en snarlig løsning, da bibliotekbruk og mediene er grunnlaget for god undervisning og forskning, skriver Kolstrup.

Rektor Klaus Mohn svarer slik på uttalelsene til Kolstrup 

–  Dette er en budsjettsak, og budsjettsaker diskuteres i budsjettprosessen hvert år. Det er det jeg kan si om denne saken og budsjettsaker generelt, sier Mohn.

Neste møte i forsknings- og innovasjonsutvalget er 23 mai.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.