Veit du kva for eit bygg KA er?

0

I vår fullførte eg bachelorstudiet i journalistikk her ved universitetet. Før eg kom inn på journaliststudiet tok eg eit årsstudium i historie, så eg har vore student på UiS i fire heile år. No er eg ferdig, men skal fortsette og skrive denne spalta ei stund til.

I årets første spalte skal eg dele 6 ting som er greitt å vite på starten av studieåret.

1. Dei ulike bygga på campus har namn etter kjente personar. AR står for Arne Rettedal, KE = Kjølv Egeland, KA = Kjell Arholm, HG = Hulda Garborg, IL = Ivar Langen. Det tok ei stund før eg skjøna kva dei ulike bokstavane sto for. Ellen og Axel Lundshus blir forresten ofte kalla hotellhøgskulen og SV-bygget heiter eigentleg Elise Ottesen-Jensens hus.

2. Aktiver studentkortet ditt. Det gjev deg moglegheit til å skrive ut frå universitetet sine skrivarar og kan brukast som nøkkelkort utanom opningstidene. Viss du er på Tappetårnet er det supert å ha nøkkelkort, då kan du gå på do i dei andre bygga og sleppe å stå i kø.

3. Tappetårnet er studentpuben på campus. Det er her det skjer kvar torsdag, då blir den nedste etasjen i Studentenes hus omgjort til pub. Billig øl og god stemning frå klokka 17:00!

4. Har du utgifter knyta til helse, eksempelvis tannlege så hugs å ta vare på kvitteringane. SiS Helse refunderer beløp knyt til helseutgifter ein gong i semesteret. Så samle opp kvitteringane og send dei inn før semesterslutt.

5. Følg med i timen! Kjøp deg ei notatblokk og ein penn eller tre – det er lettare å følgje med når du noterer. Det er også bevist at du lærar betre ved å notere for hand framfor å skrive på dataen.

6. Du studerer i Stavanger, så invester i støvlar og regnklede først som sist!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.