Givende å møte studenter

0

Mandag 11. april kom Jonas Gahr Støre til Universitetet i Stavanger for å snakke om utfordringer vi sammen må løse for å skape den fremtiden vi vil ha, og deretter åpnet han for spørsmål og kommentarer fra salen. SmiS fikk også en kort prat med den travle partilederen etter møtet.

Tekst: Pernille Sivesind Thomsen Foto: Christer Ulseth

JGStore1UIS-BESØK: Jonas Gahr Støre tok seg tid til å besøkte UiS etter en konferanse om arbeidsledighet i Stavanger.

Støre var på en konferanse i Stavanger for å snakke om arbeidsledighet, og tok seg tid til å komme innom UiS for å snakke om fremtiden.
– Jeg vet ikke om jeg klarer å løse alle problemene her i dag, men jeg skal i hvert fall si noe om det. Politikken jeg står i midt i har ofte fokus på det som skjer nå, men vi må også løfte blikket og se hvor vi er på vei, sier partilederen.

-Den viktigste ressursen vi har er folk
Støre forteller at det er mange som venter på jobb og ønsker jobb, men ikke har en. Videre forteller han at det er mange som har vært innenfor, men nå er ute, og at de ikke vet hvor mange som står utenfor og vil inn.
– Ledigheten er langt høyere enn det som er normalt. Den viktigere ressursen vi har er folk. Når man er i en krise, så er noens krise egentlig alles krise. Myndighetene og politikerne må legge ekstra press på dette, og satse på kompetanse og opplæring slik at folk kommer i jobb, sier han.

I forbindelse med arbeidsledighet og oljekrisen kommer det flere spørsmål fra salen etter Støres presentasjon.

«Politikken kan ikke si at vi skal gjøre noe eller erstatte det som blir bortre, men vi kan skape aktiviteter andre steder»

Jeg er petroleumsstudent, og går ut nå til sommeren. Mange som har gått ut og som går ut nå sliter med jobb. Hvilke grep gjør Arbeiderpartiet og regjeringen for å få tak i all kunnskap som er i ferd at går tapt? Hva skjer på regjeringsnivå som retter seg mot studentene?
– Ingen kan anklage regjeringen for fall i oljepris eller industri som ikke er lønnsom. Politikken kan ikke si at vi skal gjøre noe eller erstatte det som blir bortre, men vi kan skape aktiviteter andre steder. Vi må bruke virkemidler som er kraftige nok, slik at folk kommer i jobb igjen. Vi må ha fokus på dette, og ikke på skattelette for eksempel, som andre mener er viktig. Vi må sette inn tiltak nå. I forhold til permitteringer har vi bedt om å få utvidet dette fra 30 uker til 52 uker, sier Støre.

Jeg mistet jobben fra et oljeselskap i fjor, men det er ikke et system som har fanget meg opp og jeg måtte ta tak selv. Hvis arbeidsledigheten går ned i fremtiden, og vi ikke er rusta for dette nå, hvilke tiltak kan gjøres for å være offensiv for sånne typer kriser neste gang?
– Den neste krisen er ikke lik den forrige. Det vil være nye utfordringer på bakgrunn av hendelser vi ikke kan forutse. Vi lever i et lite land med høy organisasjonsgrad, og vi skal være glad for at det er kontakter som kommer sammen i vanskelig situasjoner, sånn som når det kommer ledighet, da må det settes inn tiltak, sier partilederen.

De som faller utenfor videregående skole, faller ofte ut av arbeidslivet også. Hvordan skal vi sikre at folk kommer seg gjennom videregående skole? Jeg tror at det er nøkkelen til folk i arbeid.
– Enig i alt du sier og problembeskrivelsen. Vi har igjen ikke alle svarene, men vi ønsker alle å gjøre noe med det. Dette er en stor utfordring, fordi du kan du risikere å falle veldig tidlig ut av det. Av de unge arbeidsledige i dag, så har 40 prosent ikke fullført videregående. Det er også dramatisk at statusen til yrkesfagene har falt så mye. Da må vi spørre om vi har investert nok i yrkesfaglige skoler, og hvordan kvaliteten på utstyr og lærere er samt kontakten med arbeidslivet. Dette må det gjøres et løft for. Opplæring er en av de store tingene i dette samfunnet, slik at de som blir ledige kan ha mulighet til utdanning mens de får dagpenger. Vi må også ha opplæring i ny teknologi, og spørre oss selv om vi er rigget til digitalisering og ny teknologi i utdanningsinstitusjonene.

Tunge drivere i samfunnet
Støre forteller at man pleier å trekke frem fem store tunge drivere i vårt samfunn, som vil være med på å forme oss fremover.

Han trekker frem befolkningen som første punkt. Vi blir flere. Det andre punktet er at flere bor i byen, og han forteller at for første gang i historien bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byen, og i Norge er tallet på 80 prosent. Han forklarer at byens utvikling er avgjørende for hva vi skal få til, og at vi må bygge nytt, bygge om og bygge på. Støre trekker frem at vi også får flere eldre. Vi lever lenger, og da må vi tilrettelegge et samfunn der det er godt å bli eldre.

JGStore4TANKEFULL: Partilederen gjorde god innsats for å svare på spørsmålene fra salen, og innrømmet flere ganger at han ikke har noe fasitsvar på alt.

Teknologiens utvikling er punkt nummer fire. Vi bruker mye teknologi til å kommunisere, og det tar kort tid fra en teknologisk nyvinning får millioner av brukere. Han forteller at han er mer redd for gammel teknologi enn ny, og at vi må bygge et samfunn der alle har tilgang til det nye. Dette må gjøres innenfor en ramme som jorden vår tåler, og at å kutte 40 prosent utslipp innen 2030 krever mye av oss, men vi må se det som en mulighet. Han forteller at samfunnet er i forandring, og vi har blitt veldig åpne mot verden, noe som påvirker oss betraktelig.

«Nesten alt kan automatiseres ved ny teknologi og maskinene kan mer og mer, men det frigjør mennesker til å gjøre andre oppgaver i samfunnet. Det blir mer ressurser som går på menneske til menneske-kontakt, og det er alltid oppgaver som må løses»

Det siste punktet forteller Støre er at vi har en befolkning på vandring. Dette mener han vi må ta innover oss når vi snakker om flyktningkrisen. Han sier at det er 60 millioner på flukt, men at tallet antageligvis er mye høyere.
Disse temaene kom det også flere spørsmål rundt fra salen etter innlegget.

Ved utviklingen av ny teknologi er det mye snakk om at dette kan fjerne jobbene våre og teknologien tar over for oss. Hvordan skal vi løse dette?
– Det er et godt spørsmål som ingen har fasit på. Nesten alt kan automatiseres ved ny teknologi og maskinene kan mer og mer, men det frigjør mennesker til å gjøre andre oppgaver i samfunnet. Det blir mer ressurser som går på menneske til menneske-kontakt, og det er alltid oppgaver som må løses. Arbeid kommer til å stå i press for å omstruktureres og samlebåndbiten forsvinner ut av det folk gjør. Binder du deg til det gammel teknologi går alt i stå over tid, svarer Støre.

Jeg tenker på jordvern på Jæren og det å ha egen matproduksjon i Norge. Det er mye snakk om nye veier og kommunesammenslåing, men er det mulig å få mer fokus på dette med matjord i kommunene?
– I Norge er det to til tre prosent matjord, og jeg er enig i at det er en viktig problemstilling. Vi bygger ned matjorda vår med veier og bygninger. Det er et vedtak i Stortinget nå som skal gi bedre vern. Det handler om holdningsendringer og virkemidler for å få til det. Snøhetta, for eksempel, vil ikke bygge der det er matjord. Det er fremtidens tanker å legge matjorden på taket på bygningene, slik som noen har gjort allerede. Politikere må ha bevissthet rundt prisen og grensen for å ta av matjord.

Hvordan ser du på utfordring med fraflytting? Og utviklingen i Nord Norge?
– Det er store oppgaver å ta tak i, men noe som er bra i Norge i dag er at mye i nord går veldig bra. Det er lav og fallende ledighet. Det er også stabilisering noen steder, og mye skyldes at det har vært satset riktig. De har satset på naturresurser, tatt vare på oppdrett, fisk, mineraler og det er sterke fagmiljøer. Det er veien vi må gå videre. Havsatsing gjelder hele landet, men det er i nord det ligger stort. Det er mulighetens del av verden.

Bevisst på historien vår
Partilederen forteller at han tror nøkkelen til en god fremtid er å være bevisst på de lange linjene i historien til landet vårt.
– Vi i Norge har bestemt at vi eier naturressursene sammen. Det startet med vannkraften, der industrien fikk bruke fossene, så lenge det ramlet tilbake til folket. Dette er viktig lærdom å ha at Norge er en naturressurs, og vi må ta vare på historien i fremtiden, sier Støre.

JGStore2GIVENDE Å MØTE STUDENTER: Etter møtet fortalte Støre at han syns det alltid er givende å møte studentene og ha en dialog med dem.

Videre forteller partilederen at en satt kjerneverdi i Norge er at det skal være arbeid til alle, og at velferd er et fellesanliggende som har stått siden 30-årene, med litt forandringer. Han sier at kunnskap har en stor betydning for landet, og at naturressurser, kunnskap, arbeid og fordeling er nøkkelord som kan sikre en god fremtid.

«Havet er det største satsningsområdet vårt, og jeg liker ikke begreper om at Norge er i oljealderen. Vi er i energialderen»

Støre forteller at havet har alltid vært og kommer til å være viktig for landet vårt, fordi det er syv ganger mer hav og sokkel enn land i Norge. Han sier at vi har tendenser til å si at Norge er i krise, og at vi snakker om hvor langt fallet vårt er med hensyn til olje og gass.
– Men kanskje er det slik at vi bare er ved starten av det som er Norge og havet? Kanskje kunnskapen vår om det som ligger i havet og i havbunnen så vidt har begynt? Vi begynner å se det som ikke vet fra før av. Havet er det største satsningsområdet vårt, og jeg liker ikke begreper om at Norge er i oljealderen. Vi er i energialderen, sier Støre.

Intervju med Støre etter møtet
Etter det åpne møtet fikk SmiS noen minutter med partilederen. Det ble et kort og gående intervju fra forelesningssalen til bilen.

Hvordan syns du det har vært på åpen dag på UiS?
– Det er alltid spennende. Noe av det jeg syns er mest givende i denne jobben er å møte studenter. Også er det en bonus i jobben å ha sånne spørsmål og refleksjonsutvekslinger med dem.

Hvordan er det å være politiker?
– Det er hektisk. Men jeg må leve også, og få påfyll utenfra. Det må være lysbetont, og man må lytte til andres erfaringer. Universiteter er et godt sted å starte.

Hvordan var du som student?
– Jeg var i et annet land, med et annet språk, så det var litt annerledes. Jeg var vel som studenter flest, men kanskje litt mer alvorlig med litt lite glad studietid og litt mer seriøs lesing.

Hva anbefaler du studenter å søke på nå når arbeidsmarkedet er som det er?
– Det er veldig viktig å velge det man har lyst til, det man har nysgjerrighet for og interesse for. Jeg tror det er rett å tenke på arbeidsmarkedet også. Unge i dag hadde hatt godt av mer rådgivningstjenester slik at de vet mulighetene sine og er orienterte om arbeidsmarkedet.

Hvis du skulle valgt studier helt på nytt, hva ville du valgt?
– Det er vanskelig å velge noe annet enn mine studier, men jeg ville nok tatt et fagbrev i bunnen, og brukt fire år på videregående skole. Som snekker eller noe innenfor det teknologiske.

Har du noen tips til unge politikerspirer?
– Ta kontakt med ungdomsorganisasjoner du er nysgjerrig på, en eller gjerne flere med god takhøyde som ikke har tenkt alle tanker fra før av. Jeg ble ikke medlem av et parti før jeg var 35 år, så det er ikke nødvendigvis det det står på. Man vil ikke være enig med alt i et parti, men man må finne et parti man er mest enig med, også er det viktig å drive litt med politisk arbeid.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.