Fikk ny regning fra Fadderfestivalen 2018

9536
(Foto: Philip André Bergset)

Fadder 2018 betalte ikke for retten til å spille musikk under festivalen. Dermed fikk årets fadderstyre en regning på over 40 000 kroner.

I januar fikk Fadder en purring for å ikke ha betalt for avspilling av musikk under Fadderfestivalen i 2018. Regningen kom fra TONO, en organisasjon som krever inn avgifter på vegne av artister og musikere.

Alle konsertarrangører er pålagt å både informere om arrangementet før det arrangeres, og rapportere billettinntekter og publikumstall etter arrangementet. Ingen av rapporteringene ble gjort under fadderuka for to år siden, opplyser Fadder i et saksdokument til Studentparlamentet.

Etter at purringen kom rapporterte årets fadderstyre inn de nødvendige tallene til TONO og i februar kom fakturaen med det endelige beløpet: 42 245 kroner. Styret kom frem til at de ikke hadde midler til å betale organisasjonen da, og fikk utsatt betalingsfristen til 27. mai.

Et krevende år

Årets fadderstyre har allerede mye å stri med. Lørdag ble det kjent at regjeringen har forlenget forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere til 1.september. Vel forbi fadderuken i august. Selv om faddersjef Una Ruzic har bekreftet at høstens festival ikke er avlyst, kan det påvirke festivalens økonomi.

Fadderstyret mener det er mye usikkerhet knyttet til hvorvidt arrangementet kan organiseres som normalt, spesielt med hensyn til store folkemengder. En ekstrautgift på over 40 000 kroner er en stor belastning for Fadder, ifølge dem selv. De er redd det kan føre til reduserte midler til studentarrangementer under årets fadderuke.

I forbindelse med tiltakene som er i verk mener Ruzic man også må regne med et frafall av sponsorer og reduserte billettinntekter. Hun poengterer at festivalen fortsatt jobber hardt med å tenke ut alternative løsninger.

Dekkes av bufferkonto

Saken ble tatt opp på onsdagens studentparlamentsmøte. Der ba Fadder om lov til å dekke den ekstra utgiften ved hjelp av bufferkontoen, en såkalt særvilkårskonto, som studentparlamentet og Fadder opprettet etter fjorårets overskudd på 280 000 kroner.

Kontoen var ment å være en sikkerhet mot uforutsette utgifter i fremtiden, og Faddersjefen mener de ubetalte musikkrettighetene kvalifiserer til dette.

– Det var nok ingen som så for seg at det skulle tas ut penger allerede, men hvis ikke dette er en særskilt situasjon så vet ikke jeg hva som særskilt, sa Una Ruzic til parlamentet.

Hun møtte ingen motstand i parlamentet og forslaget ble enstemmig vedtatt. Fadder 2020 slipper dermed å trekke det fra eget budsjett, og kan se fremover mot torsdag. Da skal kulturministeren presentere regjeringens retningslinjer for arrangementer med færre enn 500 deltakere. Det vil påvirke hvilke muligheter Fadder har for årets festival.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.